TM_95

2 24|6|2022 #095 Η Check Point Software Technologies, μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρίες σε θέματα ασφάλειας διαδι- κτύου που παρέχει λύσεις που προ- στατεύουν ολοκληρωμένα δεδομένα και υποδομές, διοργάνωσε με απόλυ- τη επιτυχία στο Gazarte στις 23/6, το "Check Point Cyber Leaders Summit Greece 2022», ένα ειδικό event για την κυβερνοασφάλεια! Τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι επι- τακτική ανάγκη να έχουμε την καλύτερη ασφάλεια, να υιοθετήσουμε μια ενοποι- ημένη προσέγγιση με σύνθημα «πρώτα η πρόληψη» και να γίνουμε ήρωες στον κυβερνοχώρο για τους οργανισμούς μας. Με αυτό το «σύνθημα», η Check Point Software Technologies, διοργά- νωσε στον πολυχώρο τέχνης και πολιτι- σμού Gazarte, ένα ξεχωριστό event για την κυβερνοασφάλεια. Το τεράστιο χαρτοφυλάκιο λύσεων της Check Point, επιτρέπει στους οργανι- σμούς που τις χρησιμοποιούν, να εφαρ- μόσουν ένα σχέδιο ασφάλειας που να ευθυγραμμίζεται με τις επιχειρηματικές τους ανάγκες. Κορυφαία στελέχη της εταιρίας έδωσαν το παρόν στο event της Αθήνας, παρουσιάζοντας στο ευρύ κοινό τους τρόπους αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων του κυβερνοχώρου, αλλά και νέες προϊόντα και λύσεις για ένα επαγγελματικό δίκτυο. Όσοι έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση, έμαθαν από τους ειδικούς τους νέους τρόπους επίλυσης των κυβερνοεπιθέσεων, είχαν τη χαρά να συνομιλήσουν με συνεργάτες της εταιρί- ας, αλλά και να εξερευνήσουν σε βάθος τις προόδους στο cloud, κ.λπ. Αρχικά, ο κ. Μιχάλης Μπόζος, Sales Manager Greece & Cyprus, καλωσόρι- σε το κοινό για να δώσει στη συνέχεια τη σκυτάλη στον κ. Jony Fischbein CISO της Check Point, ο οποίος για περισσό- τερα από 20 χρόνια αναπτύσσει ad-hoc λύσεις και στρατηγικές ασφαλείας για με- γάλες εταιρείες. Ο κος Fischbein ανέλυσε τις τάσεις και τις απειλές στο διαδίκτυο και την κυβερνοασφάλεια σήμερα, ενώ τόνισε την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κυβερ- νοαπειλών. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε η κα Κωνσταντίνα Κούκου, Cyber Security Specialist & Evangelist, όπου παρουσίασε στο κοινό γνωστές, αλλά και νέες λύσεις για την καταπολέμηση των κυβερνοεπι- θέσεων όπως τα Quantum, CloudGuard, Harmony, Infinity-Vision, κ.λπ . Μεγάλο ενδιαφέρον είχαν και οι ομιλίες του Σπύ- ρου Ξαφή, του κ. Guy Lupo, του Tomas Vobruba και του Βασίλη Νικολόπουλου. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν και συνεργάτες της εταιρίας όπου μίλησαν για τα πλεονεκτήματα των λύσεων της Check Point Software Technologies. Ο Κωνσταντίνος Παπα- χριστοφής από την Olympia Group, ο Παναγιώτης Λυκουρίδης από τα Ελ- ληνικά Πετρέλαια, ο Νικόλας Καβου- λής από το Athens Medical Center και η Ελένη Μαυροειδή από την Τράπε- ζα της Ελλάδος, μοιράστηκαν με το κοινό τα οφέλη που προσφέρουν οι πρωτοποριακές λύσεις της εταιρίας για την προστασία των υποδομών πληροφορικής. Ρεπορτάζ από το Check Point Cyber Leaders Summit Greece 2022 Η Credit Agricole στοχεύει σε 1 εκατ. επιπλέον πελάτες στη λιανική τραπεζική μέ- χρι το 2025, ενώ εκτιμά ότι θα εμφανίσει καθαρά κέρδη άνω των 6 δισ. Το ίδιο χρο- νικό διάστημα και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 12%. Η Credit Agricole είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Γαλλίας και τα παραπάνω απο- τελούν μέρος του νέου στρατηγικού οδικού χάρτη που παρουσίασε. Στο ποσό των €20 δις που θα διαθέσει σε ΙΤ και ψηφιακές δαπάνες η Τράπεζα, συμπεριλαμβάνεται €1 δισ. σε επενδυτικά προγράμματα για τεχνολογικό μετασχηματισμό. Τον περα- σμένο Φεβρουάριο, η Credit Agricole δήλωσε ότι είχε υπερβεί τον στόχο του προ- ηγούμενου στρατηγικού πλάνου σχεδόν έναν χρόνο νωρίτερα, με καθαρά κέρδη €5,4 δισ. το 2021, αρκετά υψηλότερα από τον στόχο των €5 δισ. για το έτος. €20 δισ. σε IT θα διαθέσει η Credit Agricole έως το 2025

RkJQdWJsaXNoZXIy NjE3Njcz