TM_143

4|10|2022 #143 11 Η Lenovo γιορτάζει φέτος τα 30 της χρόνια και το γιορτάζει με πολλά λανσα- ρίσματα νέων προϊόντων: Νέοι διακομι- στές, προϊόντα storage, προϊόντα edge, επιλογές υγρής ψύξης είναι μέρος αυτών. Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο είναι ο δια- κομιστής ThinkSystem και πολλές από τις ανακοινώσεις αφορούν αναβαθμίσεις. Η επόμενη γενιά διακομιστών και απο- θηκευτικού χώρου ThinkSystem, μαζί με τη σειρά συσκευών edge, ThinkEdge, καθώς και η οικογένεια συσκευών υπερ- συγκλίνουσας υποδομής ThinkAgile, ονομάζονται συγκεντρωτικά Lenovo Infrastructure Solutions V3. Η νέα σειρά περιλαμβάνει 15 νέους δια- κομιστές ThinkSystem με τους τελευταί- ους επεξεργαστές Epyc της AMD ή Xeon Scalable της Intel. Τα νέα ThinkSystems εί- ναι διαθέσιμα με επιταχυντές AI και GPU, DPU, SmartNIC και FPGA. Η Lenovo λέει ότι το αποτέλεσμα είναι επι- δόσεις. Τα κλιμακούμενα συστήματα της Lenovo μπορούν να παρέχουν 70% ταχύ- τερη χρηματοοικονομική-αναλυτική από- δοση και μοντελοποίηση και ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης δύο φορές πιο γρή- γορα από την προηγούμενη γενιά υλικού. «Τα νέα συστήματαV3 είναι όλα κατασκευ- ασμένα για ευελιξία και προσαρμοστικό- τητα, ώστε να μπορούν να απευθύνονται από τη μικρότερη πελατειακή βάση έως τις ανάγκες του μεγαλύτερου παγκόσμιου παρόχου υπηρεσιών cloud. Έχουν σχεδια- στεί για τηλεπικοινωνίες και μεγάλες επι- χειρήσεις, αλλά και SMB», λέει η Lenovo. Ηεταιρεία ενημέρωσε επίσης τησειράπρο- ϊόντων αποθήκευσης DE, που διαθέτουν all-flash καθώς και υβριδικά flash/HDD. Κυμαίνονται από το all-flash DE6600HF, το οποίο αποδίδει 2 εκατομμύρια IOPS, έως την entry level λύση αποθήκευσης flash 6400 που μπορεί να κλιμακωθεί έως τα 1,8 petabyte για κάτω από $20.000. Οι διαμορφώσεις δίσκων flash/HDD είναι ευέλικτες και μπορούν να χωρέσουν έως και 8 petabyte. Αυτό θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν με μικρότερη δυναμικότητα και να την αυξάνουν κα- θώς αναπτύσσονται. Για να βοηθήσει στη διαχείριση συστη- μάτων tdata-center, η Lenovo εισήγαγε μια cloud-based υπηρεσία που ονομά- ζεται XClarity One, ένα εργαλείο διαχεί- ρισης υποδομής που χειρίζεται την το orchestration, την ανάπτυξη, την αυτομα- τοποίηση, τη μέτρηση και την υποστήρι- ξη που εκτείνεται σε εγκαταστάσεις, στο edge και στο cloud. Διαχειρίζεται την ανάπτυξη του on-demand συστήματος TruScale (Infrastructure-as-a-Service), υποστηρίζοντας τη χρέωση εξοπλισμού πληροφορικής pay-as-you-go usage. Η υπηρεσία επιτρέπει στους διαχειριστές να παρακολουθούν την απόδοση των διακομιστών και να παρακολουθούν τη χρήση του υλικού, εάν χρησιμοποιούν μοντέλο που βασίζεται στην κατανάλω- ση. Επιπλέον, το XClarity One υπόσχεται να διευκολύνει μια σειρά κοινών εργασι- ών διαχείρισης υποδομής, όπως η ανά- πτυξη νέου εξοπλισμού. Τέλος, η Lenovo παρουσίασε την πέμπτη γε- νιά της τεχνολογίας Neptune Direct Water- Cooling. Η Lenovo απέκτησε την υδρόψυξη νωρίτερα από τους ανταγωνιστές της και η τεχνολογία Neptune είναι βασικός παράγο- ντας διαφοροποίησης για την εταιρεία. Μειώσεις τιμών από τηWolt Market Η Wolt Market έχει προχωρήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, ήδη από την 1η Οκτωβρίου. Η ενέργεια αφορά σε 1.500 κωδικούς προϊόντων (γαλακτοκομικά, ζυμαρι- κά, φρούτα, λαχανικά, απορρυπαντικά, κ.ά.), σε όλα τα καταστή- ματα Wolt Market σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. «Στόχος μας είναι τα καταστήματα Wolt Market να είναι ο εβδο- μαδιαίος προορισμός αγορών, για όλα όσα χρειάζονται οι Έλλη- νες καταναλωτές. Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε μειώσεις τιμών προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα αγαπη- μένα τους προϊόντα πιο οικονομικά, κόντρα στο κύμα ανατιμή- σεων στην ευρύτερη αγορά. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που οι Έλληνες καταναλωτές έχουν αγκαλιάσει ήδη τη συγκεκριμένη ενέργεια», δήλωσε ο Αθανάσιος Μπιλάλης, Γενικός Διευθυντής της Wolt Market για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. «Ως καινοτόμα επιχείρηση, πάντα προσπαθούμε να δοκιμάζουμε νέα πράγματα. Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια θα ωφε- λήσει όχι μόνο τους σημερινούς πελάτες μας, αλλά και όσους δεν έχουν ακόμη δοκιμάσει τη μοναδική υπηρεσία που προσφέρου- με», συνεχίζει ο Αθανάσιος Μπιλάλης. Οι πελάτες τηςWolt Market έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν την παράδοση σε ημέρα και ώρα που τους εξυπηρετεί, ενώ μπορούν να πραγμα- τοποιήσουν τις συναλλαγές τους με κάρτα ή με μετρητά. Tο live tracking της εφαρμογής καθιστά εφικτή την παρακολούθηση της πορείας της παραγγελίας σε ζωντανό χρόνο, ενώ σε περίπτωση που χρειαστεί, η ταχύτερη και καλύτερη ομάδα εξυπηρέτησης πελατών στο online delivery είναι στη διάθεσή τους. Γενέθλια για τα 30 χρόνια Lenovo με δεκάδες προϊόντα Του Στάθη Ασπιώτη

RkJQdWJsaXNoZXIy NjE3Njcz