TM_118

2 30|8|2022 #118 Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στοχεύο- ντας στην ενίσχυση της οδικής ασφάλει- ας στο οδικό της δίκτυο και στην άμεση ενημέρωση των κινούμενων πολιτών σε αυτό, μετά από ανοιχτό διεθνή διαγω- νισμό ανέθεσε σ την ένωση εταιρειών SingularLogic – Space Hellas – Top Vision , τ ην υλοποίηση του έργου Ανα- βάθμιση της Ασφάλειας του Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Πελοπον- νήσου . Τη σύμβαση του έργου υπέγρα- ψαν ο κος Π. Νίκας, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κος Σπ. Μανωλόπου- λος, Πρόεδρος στη Space Hellas και τη SingularLogic και ο κος Π. Μαρούκλας, Διευθύνων Σύμβουλος στην Top Vision. Η SingularLogic, μέλος του Ομίλου Space Hellas, είναι η επικεφαλής συντονίστρια εταιρεία της ως άνω ένωσης εταιρειών. Συγκεκριμένα το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας Πληροφοριακών Πινακί- δων Μεταβλητών Μηνυμάτων, καθώς και των υποστηρικτικών συστημάτων Μετεωρολογικών Σταθμών, υψηλών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγρα- φών. Το έργο περιλαμβάνει επίσης την εγκατάσταση και λειτουργία της διαχει- ριστικής Cloud πλατφόρμας SenseOne IoT Platform, η οποία μέσω της τεχνο- λογίας ΙοΤ θα παρακολουθεί και θα δια- χειρίζεται τις πληροφοριακές πινακίδες, τους μετεωρολογικούς σταθμούς και τη συντήρησή τους. Παράλληλα, θα συλλέ- γει τα δεδομένα από τις τρέχουσες μετε- ωρολογικές μετρήσεις και στη συνέχεια θα αποστέλλει αυτοματοποιημένα μη- νύματα στις πληροφοριακές πινακίδες για προβλέψεις καιρού, την κατάσταση του οδοστρώματος, μηνύματα Πολι- τικής Προστασίας, αλλά και ενημερω- τικού, τουριστικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας των πολιτών που κινούνται στο οδικό δίκτυο της Περιφέ- ρειας, μέσω της έγκαιρης ενημέρωσης. Η πλατφόρμα μπορεί να διασυνδεθεί και με τρίτα συστήματα για την περαι- τέρω αξιοποίηση των δεδομένων και παρέχει ένα κεντρικό σημείο ελέγχου λειτουργίας και παρακολούθησης μέσω Dashboards πληροφόρησης, στο οποίο θα αποτυπώνεται η συνολική εικόνα των λειτουργιών του συστήματος με εύλη- πτο και κατανοητό τρόπο, ώστε να ελαχι- στοποιηθεί η λειτουργική πολυπλοκότη- τα μεταξύ των σχετιζόμενων υπηρεσιών της Περιφέρειας και να υποβοηθηθεί η λήψη αποφάσεων των υπευθύνων, βά- σει δεδομένων πραγματικού χρόνου, για τη δημιουργία μετρήσιμου οφέλους για τους πολίτες. SingularLogic – Space Hellas – Top Vision αναβαθμίζουν το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηλεκτρονικά διόδια σε όλους τους αυτοκινητόδρομους από το 2025 Παύει η προκαταβολική χρέωση στον σταθμό των διοδίων Με διαγωνισμό ΣΔΙΤ κόστους 300 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σκοπεύει να προωθήσει σύστημα ηλεκτρονικών διοδίων. Στόχος είναι ο διαγωνισμός να χρηματο- δοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και να ολο- κληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2023. Αυτό που αλλάζει είναι ότι η χρέωση θα είναι αναλογική των χιλιομέτρων που θα διανύει ο κάθε οδηγός και δεν θα χρειάζεται πλέον η στάση για πληρωμή στους σταθμούς διοδίων. Τα επαγγελματικά οχήματα θα εγκαθιστούν δέ- κτη, όπου θα καταγράφεται η θέση τους. Για τα ΙΧ οχήματα θα γίνεται καταγραφή της πινακίδας κατά την είσο- δο και την έξοδό τους από τον αυτοκινητόδρομο και θα επιβάλ- λεται επί τόπου η αντίστοιχη χρέωση βάσει χιλιομέτρων. Στο σύστημα θα ενταχθούν όλοι οι κλειστοί αυτοκινητόδρο- μοι που λειτουργούν σήμερα, δηλαδή οι Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ολυμπία Οδός, Ιόνια Οδός, Αυτοκινητόδρομος Μορέ- ας, Κεντρική Οδός Ε65, Εγνατία Οδός. Για τη λειτουργία του συστήματος θα υπάρξουν δύο κέντρα διαχείρισης και ελέγχου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση, λει- τουργία και συντήρηση του αναγκαίου τεχνο- λογικού εξοπλισμού για τη σταδιακή μετάβαση στο σύστημα ελεύθερης ροής (free flow) στους κλειστούς αυτοκινητοδρόμους της χώρας. Το Ταμείο Ανάκαμ- ψης έχει θέσει το τέλος του 2025 ως χρονικό όριο για την ολο- κλήρωση των εργασιών.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjE3Njcz