ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

4 Απριλίου 2023 06:46

Entersoft: Ο Γεώργιος Λυσσαίος νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η Entersoft γνωστοποίησε ότι, κατόπιν παραίτησης της κας Αικατερίνης Πραματάρη, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία ισχύος την 31η Μαρτίου 2023, το Δ.Σ. συνήλθε σε συνεδρίαση την 01η Απριλίου 2023 και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε την εκλογή του κου Γεωργίου Λυσσαίου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους. 

Η αντικατάσταση αυτή θα τεθεί υπόψη της επόμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα αποφασίσει ως προς την οριστική απόδοση στον κο Λυσσαίο της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το εντεύθεν διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του ή θα εκλέξει νέο μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι ο κος Γεώργιος Λυσσαίος διαθέτει το απαιτούμενο κύρος και ήθος, καθώς και κατάλληλη εμπειρία και επαρκή γνώση για την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα και με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και ότι πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπό του. 

Ειδικότερα, ο κος Γεώργιος Λυσσαίος σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Ιmperial College of London. Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στον στρατηγικό και οικονομικό σχεδιασμό, στον έλεγχο επιχειρήσεων, καθώς και στον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων μετασχηματισμού της διοίκησης επιχειρήσεων. Είναι Εκτελεστικός Διευθυντής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, του οποίου είχε διατελέσει Πρόεδρος κατά την περίοδο από τον Νοέμβριο του 2015 έως το Νοέμβριο του 2018.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι η κάτωθι:

1) Παντελής Νικολόπουλος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2) Κων/νος Δημητρακόπουλος, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.

3) Αντώνιος Κοτζαμανίδης , Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

4) Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου, Εκτελεστικό Μέλος.

5) Χαράλαμπος Αβρατόγλου, Εκτελεστικό Μέλος.

6) Σταύρος Μένεγος, Εκτελεστικό Μέλος.

7) Γεώργιος Ξηρογιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8) Μαρίκα Λάμπρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

9) Γεώργιος Λυσσαίος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Τεύχος 261

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design