ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

20 Φεβρουαρίου 2023 06:44

Call Center για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Της Αφροδίτης Μπαλίδου 

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών «Ανοιχτής Γραμμής Βοήθειας και Υποστήριξης Πολιτών (Call Center / Helpdesk)» στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται η παροχή υπηρεσιών ανθρωποημερών (Ημέρες Παροχής Εργασίας-οκτώ ωρών: ΗΠΕ), σε υφιστάμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τη διαχείριση της πληροφόρησης των πολιτών, επί ερωτημάτων και των αναφυόμενων ζητημάτων, που προκύπτουν στo πλαίσιo της εφαρμογής προγραμμάτων, όπως ενδεικτικά αυτά για την αντιμετώπιση του κορονοϊού: η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού, η Φόρμα Εντοπισμού Επιβατών (PLF), η Άυλη Συνταγογράφηση και λοιπά προγράμματα. Οι στόχοι της παροχής των ΗΠΕ, είναι: Η οργανωμένη διαχείριση του εξαιρετικά μεγάλου αριθμού εισερχομένων κλήσεων/μηνυμάτων πολιτών στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η άμεση και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών επί των προαναφερόμενων προγραμμάτων, καθώς και η κατά το δυνατόν άμεση επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών. Η πληροφόρηση σχετικά με τους δημόσιους φορείς με αρμοδιότητα επί των θεμάτων των κλήσεων και η παροχή στοιχείων επικοινωνίας αυτών. Η αποφυγή πολύωρης τηλεφωνικής αναμονής των πολιτών. Η αποσυμφόρηση του τηλεφωνικού κέντρου του Υπουργείου. Η εξοικονόμηση παραγωγικού χρόνου εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου για τους οποίους το αντικείμενο των υπηρεσιών εκπίπτει των αρμοδιοτήτων τους. Διάθεση τριών ΗΠΕ, σε ημερήσια βάση, για τη διαχείριση και συμμετοχή στην πληροφόρηση μέσω του κεντρικού πολυκαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης πολιτών που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 17:00. Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 74.400 ευρώ (60.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 14.400 ευρώ). 

Τεύχος 231

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design