ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

7 Μαρτίου 2023 06:52

BI και Data Analytics για τις ανάγκες της ΑΑΔΕ

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προσκαλεί για διενέργεια προκαταρκτικής διαβούλευσης του σχεδίου της διακήρυξης για την ανάθεση σύμβασης: Προμήθειας Συστήματος Προηγμένης Επιχειρησιακής Νοημοσύνης (ΒΙ) και Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analytics), για τις ανάγκες της ΑΑΔΕ.

Το έργο αφορά στην προμήθεια ενός συστήματος ανάλυσης και εξόρυξης δεδομένων που θα περιλαμβάνει την υιοθέτηση ισχυρής αρχιτεκτονικής δεδομένων, την ανάπτυξη κοινού αποθετηρίου μεταδεδομένων, την προμήθεια κατάλληλων λύσεων λογισμικού και την ανάπτυξη τεχνικών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης όπως μοντέλα πρόγνωσης, εξόρυξης δεδομένων, στατιστικής και ποσοτικής ανάλυσης, προσομοιώσεις κλπ., που θα οδηγήσει στην καλύτερη εκμετάλλευση των δεδομένων της ΑΑΔΕ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύστημα ανάλυσης και εξόρυξης δεδομένων είναι τα εξής:

• Ευελιξία στη διασυνδεσιμότητα, καθώς θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα (δομημένα, ημιδομημένα, αδόμητα) της ΑΑΔΕ, καθώς και εξωτερικών πηγών με στόχο την προεπεξεργασία, την ενοποίηση, τον μετασχηματισμό και την αξιοποίηση τους.

• Δυνατότητα παραγωγής στατιστικών και διαδραστικών αναφορών επιχειρησιακής ευφυΐας για το σύνολο των δεδομένων και πληροφοριών στους επιχειρησιακούς χρήστες 73/191.

• Επεξεργασία των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να επιτευχθεί η παραγωγή αναφορών σε πραγματικό χρόνο, η λήψη απόφασης και δράσης βάσει αυτών και η άμεση ενημέρωση των εφαρμογών.

• Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης το οποίο θα περιλαμβάνει τεχνικές με τις οποίες θα γίνεται επεξεργασία δεδομένων και εξαγωγή πληροφορίας από μεγάλα σύνολα δεδομένων με σκοπό να γίνουν προβλέψεις για μελλοντικά γεγονότα.

• Δυνατότητα παραγωγής συνθετικών δεδομένων.

• Δυνατότητα ανάπτυξης αποθετηρίου μεταδεδομένων.

• Δυνατότητα χρήσης προβλεπτικών μελλοντικών τάσεων.

• Εφαρμογή των βασικών αρχών διαχείρισης και διακυβέρνησης δεδομένων.

Το σύνολο της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 5.594.446 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (4.511.650 ευρώ + 1.082.796 ευρώ ΦΠΑ 24%). Η διάρκεια της προκαταρκτικής διαβούλευσης ορίζεται σε 15 ημέρες από την ανάρτησή της στον οικείο ιστοχώρο του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Τεύχος 241

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design