ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

31 Μαΐου 2022 09:01

Adacom: Απευθείας ανάθεση για την ανανέωση ψηφιακών πιστοποιητικών ασφαλείας της ΑΠΕΔ

Κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν οικονομικό φορέα της αγοράς, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποφάσισε τη διενέργεια απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία «ADACOM CYBER SECURITY – Προηγμένες Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών ανανέωσης δύο (2) ψηφιακών πιστοποιητικών ασφαλείας (SSL) μονοετούς διάρκειας (DigiCert Secure Site OV) για την εφαρμογή του ιστότοπου της νέας ΑΠΕΔ (Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου).

Η συνολική δαπάνη για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου, ανέρχεται στο ποσό των 669,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί άπαξ, στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου και την οριστική παραλαβή του από το Τμήμα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα προχωρεί σε καμία πληρωμή υλικού ή υπηρεσίας, εάν το υλικό/υπηρεσία δεν έχει δοθεί/παρασχεθεί από τον Ανάδοχο και δεν έχει παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Τεύχος 76

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design