ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

12 Ιουλίου 2022 06:45

Ψηφιακός έλεγχος απολυτηρίων για εγγραφή σε Ι.Ε.Κ.

Της Βασιλικής Χονδροδήμου

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κοινοποίησε απόφαση με θέμα Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία ψηφιακών απολυτηρίων» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με τη μέθοδο αυτή θα αναζητούνται οι απόφοιτοι μαθητές, που είναι καταχωρημένοι στο myschool, και θα λαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία αποφοίτησής των. Σκοπός αυτής της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι ο έλεγχος κατοχής απολυτηρίου Λυκείου ως βασική προϋπόθεση για εγγραφή σε Ι.Ε.Κ.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Η διάθεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τεύχος 107

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design