ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

5 Δεκεμβρίου 2022 06:46

Ψηφιακή αναβάθμιση του e-ΕΦΚΑ

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Ο e-ΕΦΚΑ διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάπτυξη νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ), την αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων «ΑΤΛΑΣ» και ανάπτυξη συστημάτων κεντρικής διαχείρισης του e-ΕΦΚΑ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες:

• Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού.

• Υπηρεσίες σύνθεσης λογισμικού.

• Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης.

• Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών.

• Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων.

• Γραμμή άμεσης βοήθειας και υπηρεσίες υποστήριξης.

• Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής.

• Υπηρεσίες δοκιμών συστημάτων πληροφορικής.

• Υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων.

• Πακέτα λογισμικού ασφαλείας.

• Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων.

Το έργο υλοποιείται σε τρείς φάσεις, ενώ κάθε φάση περιλαμβάνει:

• Αναλυτικό επιχειρησιακό σχεδιασμό και υποβοήθηση υλοποίησης προγράμματος.

• Υλοποίηση υποσυστημάτων του νέου ΟΠΣ.

Το έργο απαιτείται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο μιας ενιαίας μεθοδολογίας διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας, ώστε να είναι δυνατή η παραλαβή και λειτουργία του ως ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 54.945.290 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022.

Τεύχος 186

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design