ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

25 Ιανουαρίου 2023 06:43

Ψηφιακή αναβάθμιση της ΗΔΙΚΑ

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Η ΗΔΙΚΑ διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό σε τμήματα για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο για το έργο: Σχεδιασμός, ενοποίηση και υποστήριξη της λειτουργίας των μητρώων της ΗΔΙΚΑ στον τομέα της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα :

• Τμήμα 1: Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης: συνολικής εκτιμώμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, 12.079.800 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) αφορά στην ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση συνταγών φαρμάκων και παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων, καθώς και σε πρόσθετες συναφείς με τον κεντρικό κορμό εφαρμογές που συμπληρώνουν τη λειτουργικότητά του όπως Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ), διαχείριση ιατρικών ραντεβού, μητρώο χρονίως πασχόντων, Εθνικά μητρώα ασθενών, Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας, και Application Programming Interfaces για τη διασύνδεση τρίτων συστημάτων (APIs). Το ΣΗΣ λειτουργεί σε κεντρικό εξοπλισμό και υποστηρίζεται από σειρά συστημικού λογισμικού για τη διασφάλιση καλής λειτουργίας. Το Τμήμα 1 αφορά τις παρακάτω κατηγορίες υπηρεσιών για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης:

• Υπηρεσίες Λειτουργίας Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

• Υπηρεσίες Ενσωμάτωσης Νέων Λειτουργιών.

• Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογών.

• Υπηρεσίες Τηλεφωνικής Υποστήριξης.

• Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου.

• Τμήμα 2: Σχεδιασμός και ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων μετασχηματισμού και εκκαθάρισης δεδομένων του μητρώου του ΑΜΚΑ & Κόμβος Διαλειτουργικότητας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, 6.301.800 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 Το αντικείμενο του Τμήματος 2 περιλαμβάνει δύο «Πακέτα Εργασίας»:

• Πακέτο Εργασίας 1: Αντικείμενο του Πακέτου Εργασίας 1 είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων μετασχηματισμού και εκκαθάρισης δεδομένων του μητρώου του ΑΜΚΑ, το οποίο αποτελεί το βασικό μητρώο στον τομέα της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης που θα διατηρεί τη σωστή και αληθινή έκδοση στοιχείων φυσικών προσώπων με κύριο κλειδί τον ΑΜΚΑ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μια σειρά από εφαρμογές αξιοποιούν στοιχεία φυσικών προσώπων με βασικό κλειδί αναζήτησης τον ΑΜΚΑ όπως η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, τα πληροφοριακά συστήματα των ΚΕΠ, το Σύστημα για τον Εμβολιασμό Covid κ.λπ.

• Πακέτο Εργασίας 2: Με το Πακέτο Εργασίας 2 θα υλοποιηθεί ένας κεντρικός κόμβος διαλειτουργικότητας (API Gateway), ο οποίος θα λειτουργεί ως το κεντρικό ενιαίο σημείο πρόσβασης, τόσο από εφαρμογές τρίτων όσο και από εσωτερικές εφαρμογές.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και για τα δύο τμήματα. Δεν υπάρχει περιορισμός για τον αριθμό των τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 02 Φεβρουαρίου 2023.

Τεύχος 213

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design