ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

21 Ιουλίου 2022 06:43

Ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες αποκτούν 80.000 άνεργοι

Της Βασιλικής Χονδροδήμου

Η Δ.ΥΠ.Α θα συνεργαστεί με τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Ελληνικών Δημοσίων ΑΕΙ, καθώς και με τα αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ. που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, για την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων της Δ.ΥΠ.Α, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας αναβάθμισης των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, κυρίως σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, με στόχο τόσο την αποτελεσματική διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, όσο και τη διατήρηση των μελλοντικών θέσεων εργασίας.

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης – οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου περιλαμβάνουν προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των ωφελουμένων διάρκειας 50-200 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως θα περιγράφονται στην εκάστοτε πρόσκληση, και πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Στις 27 Ιουλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα, το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ.

Αντικείμενα κατάρτισης στις ψηφιακές δεξιότητες θα είναι μεταξύ άλλων:

• Η αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης με χρήση των εργαλείων Microsoft 365 and SharePoint, Teams and Power Platform.

• Η εκμάθηση Microsoft Azure Cloud Artificial Intelligence AI Fundamentals.

• Η επιχειρηματική Ευφυΐα και Οπτικοποίηση Δεδομένων.

• Οι νέες τεχνολογικές δεξιότητες στην Οικονομία και Διοίκηση: Η επιστήμη των δεδομένων με την R.

• Σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα και εφαρμογές Python / MatLab.

• Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών GIS στη Θεωρία και στην Πράξη με Χρήση Ελεύθερου Λογισμικού.

• IΤ & Cyber Security: Διαχείριση Απειλών και Πολιτικές Ασφάλειας.

• Web Design: Από τον Σχεδιασμό μέχρι την Επεξεργασία της Επισκεψιμότητας.

Αντικείμενα κατάρτισης στις πράσινες δεξιότητες θα είναι μεταξύ άλλων:

• Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η διαχείριση πόρων προς την αειφόρο ανάπτυξη.

• Σχέδια δράσης, επιχειρηματικά σχέδια και διοίκηση επιχειρησιακών μονάδων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

• Η Περιβαλλοντική Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση.

• Η αναβάθμιση Ψηφιακών Δεξιοτήτων και η Υιοθέτηση Ψηφιακών Τεχνολογιών στον Αγροτικό Τομέα.

• Η Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων για τον Μετασχηματισμό του Κτηριακού Τομέα σε Μηδενικού Ενεργειακού Αποτυπώματος.

• Η Γεωπληροφορική και ψηφιακές γεωχωρικές τεχνολογίες στην άσκηση της γεωργίας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

• Οι έξυπνες και αειφόρες μετακινήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Τεύχος 114

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design