ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

3 Απριλίου 2023 06:44

Υποστήριξη του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος της ΗΔΙΚΑ 

Της Αφροδίτης Μπαλίδου 

Η ΗΔΙΚΑ διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης για το έργο: Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών μονάδων υγείας του ΕΣΥ (ΕΠΣΜΥ) της ΗΔΙΚΑ. 

Ο ανάδοχος του παρόντος έργου θα παρέχει μια σειρά υπηρεσιών που άπτονται της βέλτιστης παραγωγικής λειτουργίας του Ενιαίου Πληροφοριακού Σύστηματος, ανάλογα με τις ανάγκες της ΗΔΙΚΑ. Οι υπηρεσίες αυτές διακρίνονται στις συγκεκριμένες κατηγορίες, ανάλογα με τη φύση τους και το πεδίο εφαρμογής τους εντός του περιβάλλοντος του Ενιαίου Πληροφοριακού Σύστηματος: 

Υπηρεσίες λειτουργίας Ενιαίου Πληροφοριακού Σύστηματος: Υπηρεσίες διαχείρισης και τεχνικής παρακολούθησης του κεντρικού συστήματος (ΗΔΙΚΑ Datacenter), υπηρεσίες διαχείρισης κέντρου δεδομένων, διαχείρισης χρηστών, δικτύου και ασφάλειας, υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών (Help Desk), υπηρεσίες συντήρησης λογισμικού εφαρμογών. 

Υπηρεσίες ενσωμάτωσης νέων λειτουργιών: Ενσωμάτωση των εκάστοτε επιχειρησιακών περιορισμών/ κανόνων, παραμετροποίηση νέων λειτουργιών, διασύνδεση με τρίτα συστήματα, υλοποίηση αναφορών, νέες λειτουργικότητες, υλοποίηση Μητρώων, ενσωμάτωση παρατηρήσεων χρηστών, διαμόρφωση εφαρμογών για πρόσβαση από mobile συσκευές, δημιουργία νέων δεικτών & στατιστικών αναφορών στο σύστημα ΒΙ. 

Υπηρεσίες υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας τοπικών συστημάτων μονάδων υγείας: Υπηρεσίες διαχείρισης και τεχνικής παρακολούθησης τοπικών υποδομών μονάδων υγείας, υπηρεσίες συντήρησης έτοιμου λογισμικού Medilab LIS, υπηρεσίες συντήρησης έτοιμου λογισμικού Evorad RIS/PACS. 

Υπηρεσίες διοίκησης και διαχείρισης έργου

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.155.500 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 2.672.820 ευρώ, ΦΠΑ: 517.320 ευρώ). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Τεύχος 260

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design