ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

16 Φεβρουαρίου 2023 06:43

Υποδομές τηλεδιάσκεψης για τη λειτουργία της e:Presence

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) προσκαλεί σε δημόσια διαβούλευση επί του τεύχους διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης για την Παροχή υπηρεσιών υποδομών τηλεδιάσκεψης για τη λειτουργία της υπηρεσίας της ΕΔΥΤΕ Α.Ε e:Presence και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του τεύχους διακήρυξης.

Η υπηρεσία e:Presence ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2011 από την ΕΔΥΤΕ, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τηλεδιασκέψεων υψηλής ευκρίνειας, διαδραστικότητας και ασφάλειας στην Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα της χώρας. Τον Μάρτιο του 2020, κατά την εφαρμογή των πρώτων περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19, η ΕΔΥΤΕ έθεσε σε λειτουργία και δεύτερη ανάλογη υπηρεσία για την παροχή των ίδιων υπηρεσιών στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα. Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση τής υπηρεσίας από τους εξυπηρετούμενους φορείς, κορυφώθηκε τη διετία 2020-2021, λόγω της έκρηξης των αναγκών επικοινωνίας και τηλεσυνεργασίας που προκλήθηκε από τους περιορισμούς μετακινήσεων που προαναφέρθηκαν. Από 20 ταυτόχρονες συνεδρίες τηλεδιάσκεψης το 2011 με 1.500 εγγεγραμμένους χρήστες, η υπηρεσία e:Presence έφτασε να εξυπηρετεί 440 ταυτόχρονες τηλεδιασκέψεις με πάνω από 200.000 εγγεγραμμένους χρήστες τον Νοέμβριο του 2020.

Αντικείμενο, λοιπόν, της εν λόγω προκήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών υποδομών τηλεδιασκέψεων για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας e:Presence. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του έργου είναι οι υπηρεσίες τηλεδιασκέψεων και οι υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού εικονοδιάσκεψης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό – συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% – των 409.200 ευρώ.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών, από 14 Φεβρουαρίου 2023 έως 1 Μαρτίου 2023.

Τεύχος 229

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design