ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

16 Μαΐου 2023 06:43

Υποβολή προσφορών για προμήθεια αδειών λογισμικού προστασίας

Η Διεύθυνση Προμηθειών του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. ανακοίνωσε πως προβαίνει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης προμήθειας για την «Ανάθεση ετήσιας ανανέωσης 215 αδειών λογισμικού προστασίας από κακόβουλα προγράμματα (antivirus) “ESET Protect Complete”».

Αντικείμενο του έργου συνιστά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στον ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.988,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 6.185,12 ευρώ, ΦΠΑ: 1.197,12 ευρώ). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Παρασκευή, 19 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00.

Τεύχος 285

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design