ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

1 Απριλίου 2022 06:50

Τρεις νέες θέσεις εργασίας από την Accenture

Οι υποψήφιοι για αυτές τις θέσεις εργασίες που παρέχει η Accenture θα πρέπει να διαμένουν στη Θεσσαλονίκη.

Junior Software Engineer

Οι αρμοδιότητες του Junior Software Engineer είναι

 • Η υποστήριξη της διαδικασίας του τεχνικού σχεδιασμού συμμετέχοντας στην ανάλυση των τεχνικών απαιτήσεων εφαρμογής.
 • Η παροχή βοήθειας στην υλοποίηση αναλύσεων που θα προσδιορίζουν απαιτήσεις που σχετίζονται με ανθρώπους, διαδικασίες και τεχνολογία.
 • Η συμμετοχή στην εκτέλεση και τεκμηρίωση των δοκιμών.
 • Η εκτέλεση σχεδίων μετατροπής και η τεκμηρίωση πιθανών βελτιώσεων, μέσω εντοπισμού διαταραχών στις διαδικασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους Πτυχίο στην Επιστήμη των Υπολογιστών, στη Μηχανική Λογισμικού ή σε συναφή κλάδο, εμπειρία σε SQL συν 2 ή περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού, ομαδικό πνεύμα, και ικανότητα δημιουργικής και αναλυτικής εργασίας σε περιβάλλον επίλυσης προβλημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη θέση εργασίας και για την υποβολή του βιογραφικού σας, πατήστε εδώ.

Azure Data Engineer

Οι αρμοδιότητες του Azure Data Engineer είναι:

 • Η συμμετοχή σε εργαστήρια με τα ενδιαφερόμενα μέρη του πελάτη για την επικύρωση επιχειρηματικών απαιτήσεων και λειτουργικών προδιαγραφών.
 • Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση εφαρμογών BI/DWH για την κάλυψη απαιτήσεων Business Intelligence & Reporting μεγάλων οργανισμών που χρησιμοποιούν πλατφόρμες Cloud.
 • Η ανάλυση δεδομένων επιχειρηματικών τομέων, η κατανόηση των δεδομένων των συστημάτων πηγής και η αντιστοίχιση στο μοντέλο δεδομένων DWH.
 • Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η δοκιμή και η ανάπτυξη προηγμένων διαδικασιών ETL.
 • Η συμμετοχή στον καθορισμό των βέλτιστων πρακτικών βελτιστοποίησης των λύσεων DWH/BI.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους Πτυχίο στην Επιστήμη της Πληροφορικής, των Πληροφοριακών Συστημάτων ή σε συναφές πεδίο, γνώση εννοιών Data Management και Data Warehousing, εργασιακή εμπειρία και γνώση σε πλατφόρμες Azure Data, και γνώση Data Visualization εργαλείων (π.χ. PowerBI, Tableau, Qlik).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη θέση εργασίας και για την υποβολή του βιογραφικού σας, πατήστε εδώ.

Data Engineer / BI Consultant

Οι αρμοδιότητες του Data Engineer / BI Consultant είναι:

 • Η συμμετοχή σε εργαστήρια με τα ενδιαφερόμενα μέρη του πελάτη για την επικύρωση επιχειρηματικών απαιτήσεων και λειτουργικών προδιαγραφών.
 • Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση εφαρμογών BI/DWH για την κάλυψη απαιτήσεων Business Intelligence & Reporting μεγάλων οργανισμών.
 • Η ανάλυση δεδομένων επιχειρηματικών τομέων, η κατανόηση των δεδομένων των συστημάτων πηγής και η αντιστοίχιση στο μοντέλο δεδομένων DWH.
 • Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η δοκιμή και η ανάπτυξη προηγμένων διαδικασιών ETL.
 • Η συμμετοχή στον καθορισμό των βέλτιστων πρακτικών βελτιστοποίησης των λύσεων DWH/BI.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους Πτυχίο στην επιστήμη των Υπολογιστών, στα Πληροφοριακά Συστήματα ή σε συναφές πεδίο, Μεταπτυχιακό τίτλο στην Επιστήμη των Υπολογιστών ή/και σε άλλους Επιχειρηματικούς Τομείς, γνώση εννοιών Data Management και Data Warehousing, εργασιακή εμπειρία σε πλατφόρμες Enterprise DB και εργαλεία ETL κατά προτίμηση Microsoft SQL Server, SSIS, SSAS, εμπειρία σε Reporting και Data Visualization εργαλεία, τουλάχιστον 5ετή εργασιακή εμπειρία σε έργα DWH/BI κατά προτίμηση στον τραπεζικό ή τον ασφαλιστικό κλάδο, επικοινωνιακές δεξιότητες, εμπειρία στην καθοδήγηση μικρών ομάδων, προηγμένες αναλυτικές ικανότητες και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, και δυνατότητα τήρησης προθεσμιών με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη θέση εργασίας και για την υποβολή του βιογραφικού σας, πατήστε εδώ.

Τεύχος 42

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design