ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

20 Ιανουαρίου 2023 06:43

Το ΕΔΥΤΕ ψάχνει ανάδοχο για σύνδεση οπτικών ινών

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων για το έργο Υπηρεσίες μίσθωσης συνδέσμων οπτικών ινών για τη διασύνδεση των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Κρυονέρι Κορινθίας.

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν με σύμβαση τύπου IRU (Indefeasible Right of Use) που περιλαμβάνουν:

• Υπηρεσίες υλοποίησης δύο συνδέσμων οπτικών ινών για την διασύνδεση των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Κρυονέρι Κορινθίας στο δίκτυο της ΕΔΥΤΕ (κατά τους πρώτους έξι μήνες του έργου).

• Δωρεάν παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των δύο συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε έτη.

• Δωρεάν υπηρεσίες συντήρησης των δύο συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε έτη.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου έχει οριστεί σε έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης που θα καταρτιστεί μεταξύ της ΕΔΥΤΕ και του αναδόχου. Η διάρκεια παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των συνδέσμων οπτικών ινών ως και των υπηρεσιών συντήρησης έχει οριστεί σε δεκαπέντε έτη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ανέρχεται στο ποσό των 570.400 ευρώ (460.000 ευρώ + ΦΠΑ 24% 110.400 ευρώ). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα20 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00.

Τεύχος 210

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design