ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

5 Μαΐου 2022 06:54

Τα οικονομικά αποτελέσματα 2021 της ΕΛΙΝΟΙΛ

Η εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Ελληνική Εταιρία Πετρελαίων Α.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2021, τα οποία έχουν ως εξής:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου για την χρήση 2021 ανήλθε σε €1.512,31 εκατ. έναντι €1.459,67 εκατ. το 2020, καταγράφοντας αύξηση 3,61%. Για την ίδια χρονική περίοδο, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €43,74 εκατ. έναντι €51,05 εκατ. το 2020 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €15,7 εκατ. έναντι €13,9 την περσινή χρονιά, παρουσιάζοντας αύξηση 13%. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του Ομίλου (EBT) ανήλθαν στα €5,1 εκατ. έναντι €2,4 εκατ. το 2020, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη €3,9 εκατ. έναντι €1,6 εκατ. το 2020.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., το 2021, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €14,8 εκατ. έναντι €11,8 εκατ., τα κέρδη προ φόρων σε €6,05 εκατ. έναντι €2 εκατ. το 2020 και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε €4,68 εκατ. έναντι €1,31 εκατ. Η κερδοφορία της ΕΛΙΝΟΙΛ επηρεάσθηκε αρνητικά από την πολύ μεγάλη ρευστότητα που κυριάρχησε μετά το β’ εξάμηνο του έτους στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, με την τεράστια αύξηση των τιμών που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σημαντικές απώλειες της τάξης των 2,3 εκατ. €.

Σε επίπεδο Ομίλου, το 2021 οι περισσότερες θυγατρικές παρουσίασαν θετική πορεία. Η ελίν Τεχνική ΜΟΝ. Α.Ε., μετά από σειρά ετών, κατέγραψε αρνητικό πρόσημο στα μεγέθη της, το οποίο οφείλεται στην εκτέλεση και ολοκλήρωση κατασκευαστικών έργων με σταθερά συμβόλαια, σε μία χρονιά όπου οι τιμές των υλικών ήταν αυξανόμενες, σε συνδυασμό με την αύξηση των εξόδων λειτουργίας της εταιρίας για την ολοκλήρωση των έργων με απόλυτη ασφάλεια, στο πλαίσιο της πρόληψης εξάπλωσης της πανδημίας. Η ελίν Ναυτική Α.Ε. συνέχισε να είναι κερδοφόρος, χάρη στην άρτια οργάνωση και την εκμετάλλευση των επωφελών συνεργασιών στον χώρο των ναυλώσεων, ενώ η ελίν Σταθμοί Α.Ε. μείωσε τις ζημίες. Η συνδεδεμένη με την ΕΛΙΝΟΙΛ ελίν Verd A.E. διένυσε μια εξαιρετική περίοδο και συνεισέφερε θετικά στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Ως προς τον ενεργειακό της μετασχηματισμό, η ΕΛΙΝΟΙΛ σταδιακά ενισχύει την παρουσία της στις αγορές της ηλεκτροκίνησης και του φυσικού αερίου, τόσο με την ανάπτυξη ενός μεγάλου αριθμού σημείων φόρτισης στο δίκτυο των πρατηρίων της, μέσω της συνεργασίας της με τη ΔΕΗ, όσο και με τη δημιουργία σταθμών CNG-LNG επί του εθνικού δικτύου μεταφορών. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και το μνημόνιο συνεργασίας της εταιρίας με τον ΔΕΣΦΑ, με απώτερο στόχο την επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΕΛΙΝΟΙΛ στην παραγωγή και διανομή «πράσινου» υδρογόνου για οδικές μεταφορές και βιομηχανική κατανάλωση, μέσω πρατηρίων καυσίμων ή αγωγών. Αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες ενεργειακές ανάγκες, η εταιρία μελετά τη σταδιακή εξέλιξη ενός τμήματος του δικτύου πρατηρίων, σε ενεργειακούς σταθμούς, καθώς και την ανάπτυξη μικρών φωτοβολταϊκών πάρκων για αυτοπαραγωγή ή ιδιοκατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας. 

Τεύχος 60

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design