ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

24 Μαρτίου 2023 06:49

Σημαντική πιστοποίηση για την Pylones Hellas

H Pylones Hellas, πάροχος ψηφιακών τεχνολογιών με μακρά παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο και Ν.Α. Ευρώπη, ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 22301:2019 ύστερα από τη διαδικασία επιθεώρησης της TÜV AUSTRIA HELLAS.

Η πιστοποίηση ISO 22301 παραχωρείται ύστερα από ενδελεχή αξιολόγηση κι εξασφαλίζει στους οργανισμούς ότι διαθέτουν ένα διασφαλισμένο σύστημα που προβλέπει την τήρηση των οργανωτικών κανόνων που απαιτούνται για την αποτροπή περιστατικών που προκαλούν αναταραχή και δυσλειτουργία σε μία επιχείρηση.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει πως η Pylones Hellas βρίσκεται σε θέση να διασφαλίζει τη συνέχεια της παράδοσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της, ακόμα και μετά την εμφάνιση καταστροφικών φαινομένων (π.χ. φυσικές καταστροφές, ανθρωπογενείς καταστροφές κ.λπ.).

Η σημαντικότητα της πιστοποίησης αυτής έγκειται στο γεγονός πως εξασφαλίζονται τόσο η πιστοποιημένη εταιρεία, δηλαδή η Pylones, για τη συνέχεια της λειτουργίας της σε ενδεχόμενες καταστροφές όπως αυτές που αναφέρθηκαν πιο πάνω, όσο και οι υφιστάμενοι και μελλοντικοί της πελάτες που θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες της εταιρείας σε μια σοβαρή συγκυρία.

Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία είναι, επίσης, πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, που αφορά στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για το σύνολο των υπηρεσιών της, καθώς και με το πρότυπο ISO 27001:2013, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις αναφορικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της, αλλά και με το κατά ISO/IEC 20000-1:2018,Σύστημα Διαχείρισης Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής.

Ο Εμμανουήλ Νέτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Pylones Hellas, δήλωσε σχετικά με την επιτυχία της εταιρείας: «Με την πιστοποίηση αυτή, η Pylones Hellas, λαμβάνει υπόψη της τα ισχύοντα πρότυπα, τη νομοθεσία, τους κανονισμούς, καθώς και τις οδηγίες εφαρμογής τους σε όλες τις δραστηριότητες της. Η εταιρεία, δεσμεύεται να θέτει στρατηγικούς στόχους επιχειρησιακής συνέχειας για όσους την εμπιστεύονται και να διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξή τους. Παράλληλα τους παρακολουθεί και τους αξιολογεί τακτικά, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής καταλληλότητά τους».

Τεύχος 254

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design