3 Απριλίου 2023 06:47

Σημαντική αύξηση τζίρου σημείωσε η SPACE HELLAS το 2022 

Το 2022 αποτέλεσε για τον Όμιλο Space Hellas το 6o συνεχόμενο έτος με ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών 128,6 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas για το 2022 είναι αυξημένος κατά 24,45% έναντι του 2021, όπου ήταν 103,3 εκατ. ευρώ. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 22,6 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι 20,5 εκατ. ευρώ το 2021. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 10,8 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι 9,5 εκατ. ευρώ. Το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 14,44% τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,7 εκατ. ευρώ. Το 2022 έναντι 5,1 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν αύξηση 8,66% και ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι 4,6 εκατ. ευρώ το 2021. 

Για τη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 110,3 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι 91,3 εκατ. ευρώ το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 20,9%, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 8,9 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι 7 εκατ. ευρώ το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 26,73%. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2022 ανήλθαν σε 4,5 εκατ. ευρώ, έναντι 2,7 εκατ. ευρώ το 2021 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων το 2022 ανήλθαν σε 3,3 εκατ. ευρώ, έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 43,4%. 

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρουσιάζονται θετικές κατά 678 χιλ. ευρώ και σε συνδυασμό με την αύξηση των χρηματοδοτικών ροών κατά 12.638 χιλ. ευρώ διοχετευτήκαν στις επενδύσεις ύψους 7.396 χιλ. ευρώ και στην αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων κατά 5.920 χιλ. ευρώ. 

Σε σχετική του ανακοίνωση ο Όμιλος σημειώνει: «Παρά τους σημαντικούς αστάθμητους παράγοντες και τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν το 2022, είναι γεγονός ότι η αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου Space Hellas, θωρακίζεται συστηματικά με τη δημιουργία σημαντικού ανεκτέλεστου έργων για το 2023 και τα επόμενα έτη, αλλά και με τη δυναμική παρουσία σε κρίσιμους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού των ιδιωτικών επιχειρήσεων και του Δημοσίου τομέα. Τα κονδύλια που έχουν προδιαγραφεί για την Ελλάδα τα επόμενα 3-5 χρόνια για ψηφιακά εργαλεία, τηλεπικοινωνιακές υποδομές, Data Centers, υπηρεσίες cloud, ευζωνικά δίκτυα οπτικών ινών, κινητών και δορυφορικών επικοινωνιών, υπηρεσίες και συστήματα κυβερνοασφάλειας, εφαρμογές ΙoΤ, ΑΙ κ.λπ. δημιουργούν τις προϋποθέσεις σταθερής ανάπτυξης με διεύρυνση του κύκλου εργασιών και έντονου επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ψηφιακές τεχνολογίες». 

Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Space Hellas, Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης, δήλωσε: «Η Space Hellas με τις συνέργειες που δημιουργούνται από τις εταιρείες του Ομίλου, μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο του ICT, με δυνατότητες εξωστρέφειας και επέκτασης στο εξωτερικό, ενδυναμώνοντας τη θέση του Ομίλου στην αγορά, ως Regional Digital Integrator. Tα τελευταία χρόνια η Space Hellas επενδύει σταθερά σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία, υποδομές και σε εξαγορές εταιρειών που διευρύνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ICT, όπως αυτές στο χώρο του λογισμικού με τη SingularLogic και την ΕpsilonSingularLogic, στο ΙoΤ με τη Senseone, στο Open Source Intelligence με την Web-IQ και στο Smart Agriculture με την AgroApps. Επίσης, οι συνεργασίες και οι πιστοποιήσεις με τους πιο ισχυρούς διεθνείς κατασκευαστικούς οίκους εξοπλισμού και λογισμικού, αλλά και η δυνατότητα σύνθεσης ολοκληρωμένων ψηφιακών λύσεων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, δημιουργούν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο διευρυμένο πελατολόγιο του Ομίλου και σημαντική ευκαιρία για σταθερή ανάπτυξη και ενδυνάμωση των οικονομικών μεγεθών του, τα επόμενα χρόνια». 

Τεύχος 260

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design