ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

28 Σεπτεμβρίου 2022 06:43

Σημαντικά βήματα για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ΑμεΑ

Της Βασιλικής Χονδροδήμου

Σε πλήρη λειτουργία τίθενται τα Ψηφιακά Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και η ψηφιακή πλατφόρμα Εθνική Πύλη Αναπηρίας, προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία. Από εδώ και πέρα, οι ασφαλισμένοι θα επισκέπτονται μόνο μια φορά τα ΚΕΠΑ, κατά την ημέρα της ιατρικής εξέτασής τους, ενώ όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες θα πραγματοποιούνται ψηφιακά.

Μέσω του ψηφιακού συστήματος λειτουργίας του ΚΕΠΑ, οι πολίτες με αναπηρία θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για αξιολόγησή τους από τα ΚΕΠΑ μόνο με τα απαραίτητα για την πιστοποίηση της αναπηρίας τους στοιχεία, θα επιτρέπεται στους ιατρούς να δημιουργήσουν και να οριστικοποιήσουν ψηφιακά τον Εισηγητικό Φάκελο. Στη συνέχεια, ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος θα διακινείται ηλεκτρονικά, ενώ θα παρέχεται άμεση πληροφόρηση στο ΚΕΠΑ για την οριστικοποίηση της αίτησης και του φακέλου προκειμένου να κανονιστεί ραντεβού για την αξιολόγηση. Τέλος, το ψηφιακό ΚΕΠΑ θα οδηγεί σε έκδοση Ενιαίας Γνωμάτευσης και Γνωστοποίησης της Πιστοποίησης Αναπηρίας, δεσμευτικής για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου, με την οποία ο πολίτης θα έχει πρόσβαση σε όλες τις παροχές και διευκολύνσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία για τη στήριξη των Ατόμων με Αναπηρία και δικαιούται στη βάση των επιμέρους διατάξεων.

Μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας, τα άτομα με αναπηρία θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα που τηρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο ΑμεΑ, θα υποβάλλουν αίτημα για αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας, θα υποβάλλουν αίτημα για χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας, θα εξυπηρετούνται για συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες, που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρία, θα πληροφορούνται για τις διαθέσιμες παροχές και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις παροχές αυτές.

Άνοιξε και η πλατφόρμα για τον Προσωπικό Βοηθό

Άνοιξε η πλατφόρμα για το πιλοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία. Όσοι ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ως Προσωπικοί Βοηθοί υποστηρίζοντας άτομα με αναπηρία, με εξασφαλισμένη αμοιβή και ασφάλιση, μπορούν πλέον να υποβάλλουν ψηφιακά την αίτησή τους.

Στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών μπορούν να εγγραφούν ενήλικοι έως 67 ετών που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Προσωπικοί Βοηθοί. Της εγγραφής τους θα προηγείται ο έλεγχος του ποινικού μητρώου τους και η επιτυχής ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος εκπαίδευσης που παρέχεται από το Υπουργείο δωρεάν. Οι Προσωπικοί Βοηθοί μετά την ένταξή τους στο Μητρώο θα επιλέγονται από τους συμπολίτες μας με αναπηρία (άτομα με κινητική, νοητική ή/και αναπτυξιακή ή και ψυχική αναπηρία και άτομα με αισθητηριακή αναπηρία) για να τους υποστηρίξουν στην ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής τους και της συμπερίληψής τους στην κοινωνία. Η υποστήριξη αυτή θα παρέχεται στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών της ζωής των ωφελουμένων με αναπηρία και σύμφωνα με τις ατομικές επιλογές και τα ενδιαφέροντά τους.

Διευκρινίζεται ότι, οι ωφελούμενοι συμπολίτες μας με αναπηρία, στους οποίους απονέμονται, στο πλαίσιο του προγράμματος, ώρες Προσωπικής Βοήθειας, θα έχουν πρόσβαση στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών και στο προφίλ αυτών για τον σκοπό αναζήτησης, επικοινωνίας και επιλογής ενός ή περισσότερων Προσωπικών Βοηθών σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Θα επιλέγουν μεταξύ είτε (α) ωριαίας Προσωπικής Βοήθειας από ένα ή περισσότερους Προσωπικούς Βοηθούς είτε (β) Προσωπικής Βοήθειας από ένα Προσωπικό Βοηθό σε καθεστώς συνοίκησης.

Κατόπιν αυτού, τα ωφελούμενα άτομα με αναπηρία θα συνάπτουν ιδιωτικό συμφωνητικό με τους Προσωπικούς Βοηθούς τους. Η αποζημίωση του Προσωπικού Βοηθού ανέρχεται σε έξι (6) ευρώ μικτά ανά ώρα παροχής Προσωπικής Βοήθειας. Στην περίπτωση παροχής Προσωπικής Βοήθειας σε καθεστώς συνοίκησης, η αποζημίωση του Δικαιούχου Προσωπικού Βοηθού ανέρχεται σε χίλια διακόσια ευρώ μικτά μηνιαίως (1.200 ευρώ) και περιλαμβάνει και τις ημέρες ανάπαυσης.

Η καταβολή των χρημάτων θα γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ απολογιστικά ανά μήνα, σε τραπεζικό λογαριασμό που δηλώνουν οι Προσωπικοί Βοηθοί.

Τεύχος 139

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design