ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

6 Απριλίου 2022 08:59

Σε δημόσια διαβούλευση το έργο για cloud services από την Κοινωνία της Πληροφορίας

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ανακοινώνει τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό για το υποέργο «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services)», του έργου «Αναβάθμιση κεντρικής υποδομής υπολογιστικού νέφους» του Ταμείου Ανάκαμψης και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση παρατηρήσεων / προτάσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Οι παρατηρήσεις, προτάσεις ή και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα, με αναφορά της συγκεκριμένης ενότητας, παραγράφου ή και υποπαραγράφου στην οποία αναφέρονται, με πλήρη τεκμηρίωση. Επίσης, πρέπει να δίνονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα (Επωνυμία, e-mail) που υποβάλει σχόλιο/παρατήρηση/πρόταση.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του Τεύχους Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 176 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης, και αφορά στην υποστήριξη μιας σειράς υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, όπως:

 • Παροχή Υπολογιστικών Υπηρεσιών (Compute).
 • Παροχή Δικτυακών Υπηρεσιών (Networking).
 • Παροχή Χώρου Αποθήκευσης Δεδομένων (Storage).
 • Παροχή εξυπηρέτησης διαδικτυακών και mobile εφαρμογών (Application Services, Containers).
 • Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.
 • Συστήματα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και Ανάλυσης Δεδομένων.
 • Συστήματα Internet of Things.
 • Συστήματα Ολοκλήρωσης Επιχειρησιακών Εφαρμογών.
 • Συστήματα ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης χρηστών, καθώς και συστήματα ασφαλείας συστημάτων και υποδομών.
 • Συστήματα ανάπτυξης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.
 • Συστήματα ανάπτυξης εφαρμογών.
 • Σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης των υποδομών.
 • HyperConverged Υποδομής με επέκταση στο public cloud.

Τεύχος 43

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design