ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

17 Μαρτίου 2023 06:53

Πρώτη στην Ε.Ε. η Ελλάδα στη βελτίωση του δείκτη καινοτομίας

Την καλύτερη επίδοση ανάμεσα στα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέτυχε η Ελλάδα στη βελτίωση του Δείκτη Καινοτομίας. Μεταξύ 2015 και 2022, η χώρα μας κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή στον Συνολικό Δείκτη Καινοτομίας, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση European Innovation Scoreboard (EIS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η αύξηση της τιμής του δείκτη καινοτομίας παρατηρείται με ιδιαίτερα έντονο ρυθμό κατά την τελευταία τετραετία. Στο μεταξύ, πολύ μεγάλη βελτίωση έχουν καταγράψει οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) με καινοτομίες προϊόντος, οι καινοτόμες ΜμΕ που συνεργάζονται με άλλες, η απασχόληση σε καινοτόμες επιχειρήσεις, οι πωλήσεις καινοτόμων προϊόντων, καθώς και οι ΜμΕ με καινοτομίες επιχειρησιακών διαδικασιών.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σημαντικά βήματα έχουν συμβάλλει στην ταχεία βελτίωση της Ελλάδας στον χώρο Έρευνας και Καινοτομίας τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ άλλων, ένα από αυτά τα βήματα ήταν η δημιουργία του Elevate Greece και η μετεξέλιξη του σε Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου.

Το Elevate Greece αποτελεί το πρώτο Εθνικό Μητρώο των Νεοφυών Επιχειρήσεων, που παρέχει σημαντικά οικονομικά οφέλη στα μέλη του, όπως φορολογικά κίνητρα για Επενδυτικούς Αγγέλους (Angel Investors), προαίρεση μετοχών (stock options) και παροχή ρευστότητας μέσω ΕΣΠΑ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες, δυνατότητες δικτύωσης και σύναψης συνεργειών.

Έτερη παρέμβαση ήταν η χρηματοδότηση των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας (Innovation Clusters), μέσω ΕΣΠΑ, για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, η χρηματοδότηση των Κέντρων Ικανοτήτων (Competence Centers), μέσω ΕΣΠΑ, για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Το καινοτόμο προφίλ της Ελλάδας χτίζει και το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις εταιρείες-τεχνοβλαστούς των ερευνητικών οργανισμών (spin-off), προκειμένου να ενσωματωθεί στην πραγματική οικονομία η έρευνα και η επιστημονική γνώση, που αναπτύσσεται στους Ερευνητικούς Φορείς (Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια).

Τεύχος 249

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design