ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

31 Οκτωβρίου 2022 06:43

Πρόσκληση σε ερωτηματολόγιο του BEREC

Της Βασιλικής Χονδροδήμου

Σύμφωνα με μια εξωτερική μελέτη που διεξήχθη για τον BEREC σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο τομέας των ΤΠΕ ευθύνεται για το 2-4% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τα δίκτυα αντιπροσωπεύουν το 14-24% αυτών των εκπομπών, ενώ οι συσκευές αντιπροσωπεύουν το 60-80% αυτού του μεριδίου και τα κέντρα δεδομένων περίπου το 15%. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υιοθετηθεί μια ολιστική προσέγγιση και να προωθηθούν οι βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά στην περιβαλλοντική διαφάνεια για όλα τα μέρη του οικοσυστήματος του Διαδικτύου.

Ο BEREC προσκαλεί όλες τις εταιρείες επικοινωνιών και τους σχετικούς παράγοντες να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο προκειμένου να ξεκινήσει η χαρτογράφηση και η ανάλυση των δεικτών που είναι πιο σημαντικοί για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τομέα των τηλεπικοινωνιών. Οι συμμετέχοντες θα βοηθήσουν τον BEREC να αναπτύξει ένα συνεπές και ισχυρό σύνολο δεικτών που θα επιτρέψουν στις δημόσιες αρχές, τους οικονομικούς παράγοντες και τους τελικούς χρήστες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Το ερωτηματολόγιο μπορεί να απαντηθεί έως την Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για την επερχόμενη έκθεση του BEREC σχετικά με τους δείκτες βιωσιμότητας του επόμενου έτους (πρόχειρη έκδοση θα δημοσιευθεί το πρώτο εξάμηνο του 2023 για δημόσια διαβούλευση).

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν τυποποιημένες μεθοδολογίες συλλογής και μέτρησης δεδομένων για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ECN) και των υπηρεσιών (ECS). Μέσα από το ερωτηματολόγιο, ο BEREC σκοπεύει να εντοπίσει τους δείκτες βιωσιμότητας που θεωρούνται πρακτικοί και αποτελεσματικοί για την αύξηση του επιπέδου περιβαλλοντικής διαφάνειας στον τομέα, σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της Ε.Ε.

Στη στρατηγική του 2021-2025, ο BEREC στοχεύει να κατανοήσει πώς ο τομέας των τηλεπικοινωνιών συμβάλλει σε μια πιο πράσινη Ευρώπη και πώς η τεχνογνωσία του BEREC θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίτευξη κλιματικά ουδέτερων τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών αγορών.

Τεύχος 161

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design