ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

12 Μαΐου 2023 06:43

Προμήθεια Microsoft Office 365 στην ΚτΠ

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό κάτω των ορίων διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο: Προμήθεια / ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού (Office 365) εταιρίας MicrosoftΆδειες και προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού, για την ενίσχυση της λειτουργίας της ΚτΠ, με προηγμένα εργαλεία συνεργασίας περιβάλλοντος γραφείου.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την προμήθεια / ανανέωση πακέτων λογισμικού – αδειών Office 365, καθώς και την προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού στο Office 365 σε σχέση με τις υπό προμήθεια άδειες και τη χρήση τους.

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής:

• Ανανέωση των υφιστάμενων αδειών – πακέτων λογισμικού Office 365 για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

• Προμήθεια επιπρόσθετων των υφισταμένων αδειών – πακέτων λογισμικού της ίδιας κατηγορίας στο Office 365 για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

• Προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού οι οποίες θα παρέχονται για 12 μήνες έως τη λήξη του έργου ή και μέχρι πλήρους ανάλωσής τους.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023 και ο συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.) ανέρχεται στο ποσό των 117.000 ευρώ.

Τεύχος 283

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design