ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

29 Ιουνίου 2022 06:45

Προκήρυξη διαγωνισμού για ηλεκτρονικές υπογραφές στα ΚΕΠ

Της Βασιλικής Χονδροδήμου

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για τη σύναψη μεικτής σύμβασης υπηρεσιών και προμήθειας για την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπογραφών στο δίκτυο των ΚΕΠ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 492.000 ευρώ, με ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ενσωμάτωσης και εγκατάστασης ενός συστήματος πιστοποίησης και αρχειοθέτησης βιομετρικών δεδομένων σε όλους τους κλάδους των ΚΕΠ, η προμήθεια και εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού (tablets/signature pad), η εκπαίδευση των χρηστών στο νέο σύστημα υλικού και λογισμικού, με σκοπό τη Βελτίωση της Οργανωτικής, Λειτουργικής, και χωροταξικής διάρθρωσης των ΚΕΠ.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια της σύμβασης σχετίζεται άμεσα με την υλοποίηση του έργου «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των παρεχόμενων υπηρεσιών», (κυρίως έργο) του οποίου το τρέχον χρονοδιάγραμμα εκτείνεται έως την 30/03/2024.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), και η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η Τρίτη, 2 Αυγούστου 2022 και ώρα 17:00.

Τεύχος 98

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design