ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

10 Μαρτίου 2023 06:56

Ο ENISA συγκρότησε νέα συμβουλευτική ομάδα

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) ολοκλήρωσε τη διαδικασία επιλογής για τα νέα μέλη της ομάδας του 33 υποψήφιοι επιλέχθηκαν «ad personalam», δηλαδή με βάση τη δική τους ειδική πείρα και τα προσόντα τους, για να σχηματίσουν τη νέα Συμβουλευτική Ομάδα του ENISA.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA, Juhan Lepassaar, δήλωσε: «Με τη νέα Οδηγία NIS2 που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής σε νέους τομείς, έγινε εμφανής η ανάγκη αύξησης του μεγέθους της Συμβουλευτικής Ομάδας του ENISA. Είναι μια λογική εξέλιξη για τις αλλαγές στον κυβερνοχώρο που έπονται. Αυτή είναι μία ακόμη ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την ουσιαστική υποστήριξη που έχει ήδη παρασχεθεί από την προηγούμενη Συμβουλευτική Ομάδα, για την οποία είμαι ειλικρινά ευγνώμων. Τώρα είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ με τη νέα ομάδα για να επιτύχουμε την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο που πρέπει να οικοδομήσουμε συνολικά στην Ε.Ε.».

Οι κορυφαίοι εμπειρογνώμονες που θα σχηματίσουν τη νέα ομάδα θα υπηρετήσουν θητεία 2,5 ετών (από την 1η Φεβρουαρίου 2023 έως τις 31 Ιουλίου 2025), εκπροσωπώντας τους ακόλουθους φορείς:

• Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC).

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN).

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC).

• Ομάδα Υπολογιστών Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για τα θεσμικά όργανα, τους φορείς και τους οργανισμούς της Ε.Ε. (CERT-EU).

• Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (EDPB).

• Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI).

• Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιχειρησιακή διαχείριση συστημάτων πληροφορικής μεγάλης κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA).

• Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Επιβολή του Νόμου (EUROPOL, EC3).

• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX).

Ο ρόλος της Συμβουλευτικής Ομάδας είναι να συμβουλεύει τον ENISA σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του οργανισμού, εκτός από το πλαίσιο πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας. Η ομάδα διασφαλίζει συγκεκριμένα την επικοινωνία με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη για θέματα που σχετίζονται με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του ENISA. Η ομάδα αναμένεται, επίσης, να συμβουλεύσει τον Εκτελεστικό Διευθυντή για την κατάρτιση πρότασης για το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του οργανισμού.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design