ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

26 Απριλίου 2023 06:49

Ο ENISA στο πλευρό των ΜμΕ

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) κυκλοφορεί ένα εργαλείο για να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) να αξιολογήσουν το επίπεδο «ωριμότητας» της κυβερνοασφάλειάς τους. Χάρη σε αυτό το εργαλείο, θα μπορούν να προσδιορίζουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Θα τους δοθεί, επίσης, ένα σχέδιο αποκατάστασης για τον μετριασμό τους και τη βελτίωση της ωριμότητάς τους.

Το εργαλείο περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Αξιολόγηση κυβερνοασφάλειας: Βασισμένο σε πολλές ερωτήσεις, αυτό το διαδικτυακό εργαλείο αξιολογεί εάν ο οργανισμός σας βρίσκεται σε επίπεδο θεμελιώδους, προχωρημένου ή εξειδικευμένου επιπέδου ωριμότητας, προσαρμοσμένο στο μέγεθος της επιχείρησής σας, τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, τον τομέα δραστηριότητας, τη γενική αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων κ.λπ., προκειμένου να γίνει σύγκριση με άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις.

Κορυφαία ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και εξατομικευμένο σχέδιο δράσης: Το εργαλείο παρέχει, ακόμη, ένα σχέδιο δράσης για να βοηθήσει τους οργανισμούς να επωφεληθούν από προσαρμοσμένες ενέργειες παρακολούθησης και να αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο με βάση συστάσεις προσαρμοσμένες στις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Διαμορφωμένο γύρω από 3 βασικούς τομείς (άνθρωποι – τεχνολογία – διαδικασίες), το εργαλείο επιτρέπει τις εξής αξιολογήσεις:

• Εάν το προσωπικό ή οι υπάλληλοι είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν απειλές στον κυβερνοχώρο.

• Κατανόηση της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται και του τρόπου επιλογής και εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

• Διασφάλιση ότι ο οργανισμός διαθέτει τις σωστές διαδικασίες για την αντιμετώπιση των κινδύνων της κυβερνοασφάλειας.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design