ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

5 Μαΐου 2023 06:53

Ο ΕNISA σχετικά με την κυβερνοασφάλεια στο Cloud

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) δημοσίευσε μια ανάλυση της αγοράς κυβερνοασφάλειας του cloud και μια ενημερωμένη έκδοση του πλαισίου ανάλυσης της αγοράς κυβερνοασφάλειας. Η ανάλυση της αγοράς κυβερνοασφάλειας χρησίμευσε ως βάση δοκιμής του Πλαισίου Ανάλυσης Αγοράς Κυβερνοασφάλειας ENISA (ECSMAF) για περαιτέρω βελτίωση της αρχικής έκδοσης. Το ECSMAF δημιούργησε πρόσθετες συνέργειες σε πλευρικούς τομείς ενδιαφέροντος για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένου του δείκτη κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. υπό ανάπτυξη, της επιχειρησιακής συνεργασίας και της έρευνας.

Η χρησιμότητα της ανάλυσης αγοράς στον κυβερνοχώρο του cloud: Η ανάλυση της αγοράς είναι το κλειδί για την κατανόηση των τάσεων και την αξιολόγηση πιθανών ζητημάτων που διακυβεύονται όσον αφορά στη ζήτηση και την προσφορά. Αυτή η ανάλυση παρέχει μια εικόνα για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των καταναλωτών όσον αφορά στα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο cloud. Επιπλέον, μπορεί να δώσει πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τον ρόλο άλλων σημαντικών παραγόντων της αγοράς, όπως οι ρυθμιστικές αρχές, η έρευνα και η ανάπτυξη.

Σημαντικά συμπεράσματα: Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο cloud αποτελεί μια πρόκληση, καθώς πολλοί ενδιαφερόμενοι από την πλευρά της ζήτησης χρησιμοποιούν υπηρεσίες ασφαλείας από τις ίδιες εταιρείες που παρέχουν επίσης υπηρεσίες cloud, ως ένα είδος «ομαδικής προσφοράς». Αυτό καθιστά δύσκολη τη διάκριση των στοιχείων, που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Προέκυψαν, ακόμη, ασυνέπειες στην αντίληψη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Το ασφαλές φορητό cloud computing, το fog computing, το edge computing και οι ασφαλείς αρχιτεκτονικές cloud αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των ερωτηθέντων στην έρευνα και αναδεικνύονται ως τα πιο σχετικά ερευνητικά θέματα προς όφελος των ενδιαφερόμενων μερών της προσφοράς και της ζήτησης.

Η έλλειψη δεξιοτήτων αναδεικνύεται ως το πιο σημαντικό εμπόδιο για την υιοθέτηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο cloud, ενώ η ψηφιακή ενιαία αγορά υπόσχεται ανάπτυξη, καθώς συνεχίζει να προσφέρει ένα silver lining στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο cloud, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο και το επιχειρηματικό μοντέλο των παρόχων που επιδιώκουν να εναρμονιστούν με τις τάσεις αυτής.

Τεύχος 258

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design