ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

10 Ιανουαρίου 2023 06:46

Tο Επιχειρηματικότητα 360° αφορά τις εταιρείες ΤΠΕ

Από τις 9 Ιανουαρίου μέχρι και τις 10 Απριλίου 2023, θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις ένταξης στο καθεστώς ενίσχυσης Επιχειρηματικότητα 360° του νέου αναπτυξιακού νόμου.

Πέραν των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ΤΠΕ, οι υπόλοιποι δικαιούχοι μπορεί να εξειδικεύονται σε:

• Ορυχεία Λατομεία.

• Κλάδος παροχής νερού – επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης.

• Εκδόσεις.

• Παραγωγή ταινιών.

• Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

Τομέας υγείας και κοινωνικής μέριμνας.

• Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες.

• Τομέας αθλητικών δραστηριοτήτων & δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

• Τομέας των άλλων δραστηριοτήτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου είναι οι φορείς επενδύσεων, που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: Εμπορική εταιρεία, Συνεταιρισμός, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που ορίζει ο Νόμος 4887/22.( άρθρο 22&25).

Τεύχος 202

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design