ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

16 Μαρτίου 2023 06:49

Νέος διαγωνισμός για υπηρεσίες στα κέντρα δεδομένων της ΕΔΥΤΕ

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης για τις: Υπηρεσίες παρακολούθησης, προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης στα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔΥΤΕ στις εγκαταστάσεις Λούρου και Κνωσσού.

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η παροχή γενικών υπηρεσιών υποστήριξης που αφορούν τα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔYΤE στην Κνωσό (ΕΔΥΤΕ/Κνωσός) και στον ποταμό Λούρο (ΕΔΥΤΕ/Λούρος) στις εγκαταστάσεις Λούρου και Κνωσσού και συγκεκριμένα περιλαμβάνουν:

• Προληπτική και διορθωτική συντήρηση για το σύνολο του υποστηρικτικού εξοπλισμού.

• Υπηρεσίες συνεχούς (24×7) απομακρυσμένης παρακολούθησης της λειτουργίας των κέντρων δεδομένων από οργανωμένο κέντρο παρακολούθησης και λειτουργίας υποδομών.

• Προγραμματισμός και υλοποίηση συντήρησης σε περιοδική βάση.

• Εκπόνηση αναφορών λειτουργίας, προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης σε τριμηνιαία βάση.

• Άμεση απόκριση με εξειδικευμένους ή/ και πιστοποιημένους τεχνικούς στο πεδίο σε περίπτωση βλάβης που επηρεάζει την λειτουργία του κόμβου.

• Υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου με διαθεσιμότητα και παροχή όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών, αναλωσίμων και μικρουλικών για την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού στο βαθμό που περιγράφεται στο παρόν τεύχος.

• Περιοδικό έλεγχο της ποιότητας πετρελαίου (ανά τρίμηνο) στις δεξαμενές καυσίμου με χημική ανάλυση οξείδωσης και έλεγχο βιολογικής μόλυνσης (μύκητες).

• Λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες για την οργάνωση και λειτουργία των κέντρων δεδομένων, την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού πληροφορικής, την επέκταση των υποδομών, για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ενεργειακής απόδοσης, την επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης των υποδομών και των διαδικασιών επείγουσας ανάγκης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, των 458.800 ευρώ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 370.000 ευρώ, ΦΠΑ: 88.800 ευρώ). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00.

Τεύχος 248

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design