ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

29 Μαρτίου 2022 08:56

Νέα δράση για την ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων Νοτίου Αιγαίου

Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:

• Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης.

• Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο.

• Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και η αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού.

O επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα κυμανθεί από 25.000 € έως 100.000 €, για τους παρακάτω τομείς δραστηριότητας:

• Αγροδιατροφή.

• Τουρισμός της εμπειρίας.

• Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον.

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ.

Οι δαπάνες που επιδοτούνται είναι:

• Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλον χώρος.

• Αγορά / μίσθωση μηχανημάτων & εξοπλισμού.

• Λογισμικά & υπηρεσίες λογισμικού.

• Προμήθεια επαγγελματικού οχήματος.

• Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου.

• Δαπάνες προβολής-προώθησης-δικτύωσης.

• Δαπάνες συμβουλευτικής υποστήριξης.

• Λειτουργικές δαπάνες.

• Προμήθεια αναλωσίμων.

• Υπηρεσίες διασφάλισης ποιότητας.

Τεύχος 37

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design