ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

5 Απριλίου 2022 08:58

Κενά στους στόχους της χρήσης cloud στην Ευρώπη για την Ψηφιακή Δεκαετία 2030

«Η πρόοδος προς τoυς στόχους της ψηφιακής δεκαετίας της Ε.Ε.» εκπονήθηκε από την Deloitte για λογαριασμό της Vodafone

Το ποσοστό των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες cloud (26%) πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 75% της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιακή Δεκαετία 2030.

Οι υπηρεσίες cloud μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της ασφάλειας των δεδομένων, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους, να βοηθήσουν τις εταιρείες να αποκτήσουν κλίμακα και να μειώσουν το κόστος, πράγμα που σημαίνει ότι είναι κρίσιμες για τη συνολική τους επιτυχία, αλλά και την ικανότητά τους να αναπτύσσονται και να υποστηρίζουν τη συνολική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Η έλλειψη ειδικών στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) συνιστά επίσης ανασταλτικό παράγοντα στην πρόοδο των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας, θέτοντας σε κίνδυνο την ικανότητα της Ευρώπης να κλιμακώσει τις τεχνολογίες που απαιτούνται για να ηγηθεί παγκοσμίως.

Τέσσερις παράγοντες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην υλοποίηση των στόχων για την Ψηφιακή Δεκαετία 2030 είναι:

  • Ο συντονισμός μεταξύ των κυβερνήσεων: Η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών -μελών θα μπορούσε να βοηθήσει, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ψηφιακές επενδύσεις θα είναι αποτελεσματικά στοχευμένες, συγχρονισμένες και προγραμματισμένες.
  • Η σύνδεση ψηφιακών οικοσυστημάτων: Η εμφάνιση νέων ψηφιακών οικοσυστημάτων θα εξαρτηθεί από ένα ευρύ φάσμα φορέων που συνεργάζονται, ενώ οι κυβερνήσεις παρέχουν διευκολύνσεις.
  • Η κοινή χρήση δεδομένων: Η διασφάλιση ότι τα δεδομένα είναι προσβάσιμα, επαναχρησιμοποιούμενα και ασφαλή θα βοηθήσει στη διευκόλυνση της κοινής χρήσης τους και θα στηρίξει τα ψηφιακά οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων πόλεων, της ηλεκτρονικής υγείας, της έξυπνης ενέργειας και της κινητικότητας.
  • Η επίδειξη ψηφιακής αξίας: Η ανάδειξη της αξίας των ψηφιακών επενδύσεων μέσω πιλοτικών και αποτελεσματικών πλαισίων μέτρησης των οφελών μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση περαιτέρω δημόσιων επενδύσεων και στην ενημέρωση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων για μελλοντικές επενδύσεις.

Μπορείτε να δείτε την πλήρη έκθεση, συμπεριλαμβανομένων των αναλύσεων για κάθε κράτος, πατώντας εδώ.

Τεύχος 42

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design