ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

10 Απριλίου 2023 06:45

Θετικά τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Quest  

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο Όμιλος Quest, κατά το 2022 κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.  

Συγκεκριμένα, σε ενοποιημένη βάση, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1.032 εκατ. ευρώ, το EBITDA σε 72 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 55 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά τους φόρους σε 42 εκατ. ευρώ. Στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, σε σύγκριση με το 2021 (εξαιρώντας δηλαδή την Cardlink, η οποία πουλήθηκε στις 30/9/2021), ο Όμιλος πέτυχε αύξηση 12,7% στις πωλήσεις, 12,4% στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), 6,6% στα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) και ελαφρά υποχώρηση 2,2% στα κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ). 

Συνολικά (χωρίς να εξαιρεθεί η Cardlink) τα μεγέθη του Ομίλου, σε σχέση με το 2021, παρουσίασαν αύξηση 8,9% στις πωλήσεις και μείωση 4,7% στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA). Η μετά φόρων κερδοφορία εμφανίζεται μειωμένη κατά 67%, λόγω των περσινών έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων κεφαλαιακών κερδών ύψους 78,1 εκατ. ευρώ, που προέκυψαν κυρίως από την πώληση της συμμετοχής στην εταιρεία Cardlink. 

Ακόμα, τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα – δάνεια) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε net cash 28,7 εκατ. ευρώ έναντι net cash 84,5 εκατ. ευρώ στις 31/12/2021. Η μεταβολή από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς οφείλεται κυρίως στη διανομή μερίσματος 61 εκατ. ευρώ στους μετόχους, καθώς και στις νέες επενδύσεις. Η πλειονότητα των επενδύσεων σχετίζεται με την ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών, την αγορά φωτοβολταϊκών πάρκων στον κλάδο της ενέργειας, καθώς και τη συμμετοχή του ομίλου στην εταιρεία Γ.Ε. Δημητρίου (ΓΕΔ). Σημειώνεται επιπρόσθετα ότι κατά το 2022 η κερδοφορία του Ομίλου επιβαρύνθηκε από έκτακτη οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους 2,8 εκατ. ευρώ, στους χαμηλότερα αμειβόμενους εργαζόμενους των εταιρειών του. 

Τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών του Ομίλου ανά επιχειρηματικό τομέα παρουσιάζονται ως εξής: 

Εμπορική Δραστηριότητα (Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm, Clima Quest, FoQus και ΓΕΔ από 1/9/2022): Κατά το 2022 οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 704 εκατ. ευρώ σημειώνοντας διψήφια αύξηση (+13,8% σε σχέση με το 2021), ενώ τα κέρδη προ φόρων ήταν 17,9 εκατ. ευρώ, οριακά μειωμένα κατά -1,5%, λόγω συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους στον κλάδο του εξοπλισμού IT και αυξημένων αποσβέσεων. Κατεγράφη ισχυρή άνοδος στις πωλήσεις των προϊόντων Apple, ενώ στον αντίποδα, το ηλεκτρονικό εμπόριο υστέρησε σε σχέση με πέρυσι (2021), όταν για αρκετούς μήνες τα φυσικά καταστήματα ήταν κλειστά. 

Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi): Κατά το 2022 οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 176 εκατ. ευρώ σημειώνοντας διψήφια αύξηση (+15% σε σχέση με το 2021), ενώ τα κέρδη προ φόρων ήταν 12,8 εκατ. ευρώ (+ 27% σε σχέση με το 2021), αύξηση που οφείλεται τόσο στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, όσο και στην ενσωμάτωση των κερδών της εταιρείας Intelli Solutions (η συνεισφορά της στο ΕΒΤ ήταν περίπου 1,5 εκατ. ευρώ). Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής συνέχισε να αυξάνεται κυρίως λόγω των έργων πληροφορικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού “Ελλάδα 2.0”, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων να ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ. 

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier): Στο 2022 οι πωλήσεις ανήλθαν σε 142 εκατ. ευρώ (+4,9%) ενώ και τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 18,8 εκατ. ευρώ αυξημένα οριακά σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (+1%). Η ήπια ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στην πτώση του ηλεκτρονικού εμπορίου κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2022 σε σύγκριση με το 2021. Επιπλέον, τα έξοδα κατά το 2022 ήταν αυξημένα, κυρίως λόγω της αύξησης των μεταφορικών δαπανών. 

Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy Group): Κατά το 2022 τα ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 10,1 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 13% και τα κέρδη προ φόρων ήταν 4,6 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 19%, σε σχέση με το 2021, λόγω της προσθήκης νέων φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 6,2 MW. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των εν λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών στο τέλος του 2022 έφτασε τα 34,2 ΜW. 

Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών: Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το 2022 ανήλθαν σε 15,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με 13,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και περιλαμβάνουν μερίσματα ύψους 14 εκατ. ευρώ, έναντι 11,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 13,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 150,4 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2021, εκ των οποίων τα 87,2 εκατ. ευρώ ήταν έκτακτα κεφαλαιακά κέρδη από την πώληση της συμμετοχής στις εταιρείες Cardlink και ΤΕΚΑ και τα 52,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν έσοδα από αντιστροφή πρόβλεψης απομείωσης της αξίας των θυγατρικών Uni Systems Μ.Α.Ε. και Info Quest Technologies Μ.Α.Ε.B.E. 

Το ΔΣ της εταιρείας, στη συνεδρίασή του της 29/3/2023, αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων διανομή μερίσματος 0,20 ευρώ (μικτό) ανά μετοχή, ήτοι θα διανεμηθούν κέρδη συνολικού ύψους 21,5 εκατ. ευρώ περίπου. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023. 

Τεύχος 265

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design