ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

18 Μαρτίου 2022 06:46

Η Profile αναβαθμίζει την πλατφόρμα RiskAvert

Προσθήκη νέων λειτουργιών κάλυψης των εποπτικών απαιτήσεων για τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPE Backstopping), καθώς και για τoν Επιτοκιακό Κίνδυνο στο Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο (IRRBB) στο RiskAvert, παρουσίασε η Profile Software.

Η ενότητα NPE Prudential Backstop επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις για τον υπολογισμό και την αναφορά ελάχιστων ζημιών από NPEs. Η νέα έκδοση, καλύπτει πλήρως τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού κάλυψης ζημιών για Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs),και όλες τις σχετικές απαιτήσεις εποπτικών αναφορών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ).

Οι εποπτικοί κανόνες για το «Prudential Backstop» ορίζουν ένα δεσμευτικό επίπεδο κάλυψης ελάχιστων ζημιών, το οποίο οι τράπεζες πρέπει να διαθέσουν ως εποπτικό κεφάλαιο για νέα δάνεια που καθίστανται μη εξυπηρετούμενα.

Σχετικά με την κάλυψη των εποπτικών απαιτήσεων για τον Επιτοκιακό Κίνδυνο στο Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο (IRRBB), η νέα έκδοση του IRRBB εισάγει μεθοδολογίες υπολογισμού του NII (Καθαρά Έσοδα από τόκους), οι οποίες διαφέρουν από αυτές του EVE (Οικονομική Αξία Ιδίων Κεφαλαίων).

Το RiskAvert αναβαθμίζεται για να βοηθήσει τους τραπεζικούς οργανισμούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου CRR/CRD, ενισχύοντας τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, μέσω μιας αυτοματοποιημένης και ευέλικτης πλατφόρμας.

Τεύχος 33

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design