24 Μαρτίου 2023 06:46

Η Profile ανέλαβε την αναβάθμιση των δικαστικών αρχείων

Στην Profile Software ανέθεσε η Κοινωνία της Πληροφορίας τον διαγωνισμό για το έργο «Αναβάθμιση του Συστήματος Τήρησης των Αρχείων των Δικαστηρίων», της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Τομέα Δικαιοσύνης», του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Η κατακύρωση του έργου πραγματοποιήθηκε έναντι 28,5 εκατ. ευρώ.

Βασικοί πυλώνες του έργου αποτελούν:

• Η αναβάθμιση των κεντρικών και τοπικών υπολογιστικών υποδομών, του λογισμικού και του κεντρικού και περιφερειακού εξοπλισμού και την διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος και των υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας, που παράγονται με το υπάρχον σύστημα της ηχογράφησης – αποηχογράφησης.

• Η παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης – αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων, μέσω της ψηφιακής καταγραφής, αποθήκευσης και διάθεσης των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας, που παράγονται με το υφιστάμενο σύστημα της ηχογράφησης – αποηχογράφησης έως 110.000 ωρών/ συμβατικό έτος με δυνατότητα μεταφοράς αν δεν καλυφθούν, κατά τη διάρκεια του έτους, στα επόμενα έτη.

• Η αναβάθμιση και διασύνδεση των υπαρχουσών υποδομών προκειμένου να αναβαθμιστεί το υπάρχον λογισμικό και να παράσχει υπηρεσίες ηχογράφησης και αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων για τριάντα έξι μήνες.

Το έργο στοχεύει σε:

• Επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και ποιοτική αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της δικαιοσύνης προς τους πολίτες.

• Αξιόπιστη καταγραφή των διαδικασιών με αποκλεισμό της περίπτωσης της λανθασμένης αποτύπωσης των κατατεθέντων αφού θα υπάρχει η δυνατότητα επαλήθευσης καταγραφέντων.

• Ελάφρυνση του διαχειριστικού φόρτου των φορέων του δικαστικού συστήματος.

• Αναβάθμιση της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης μέσω της υποστήριξης των δικαστικών λειτουργών στην άσκηση των καθηκόντων τους.

• Μείωση της ανάγκης για φυσική παρουσία, όπως η παραλαβή πρακτικών δικαστηρίων, αιτημάτων κ.ο.κ. μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφόρησης.

• Καλύτερη διοίκηση του δικαστικού συστήματος με την παραγωγή στατιστικών δεδομένων και διοικητικής πληροφόρησης, καθώς και την αντικειμενική πληροφόρηση για την λειτουργία του δικαστικού συστήματος.

• Αύξηση της διαφάνειας στην λειτουργία του δικαστικού συστήματος με την δημοσίευση στατιστικών δεδομένων για την λειτουργία της Δικαιοσύνης, την ηλεκτρονική παρακολούθηση υπόθεσης και την ηλεκτρονική τήρηση ιστορικού και φακέλου υπόθεσης και δυνατότητα ποιοτικού και νομικού ελέγχου.

• Εξοικονόμηση πόρων με τη μείωση λειτουργικού κόστους του δικαστικού συστήματος: χώροι αποθήκευσης, χρόνοι αναζήτησης και αναπαραγωγής των εγγράφων, αναλώσιμα και την μείωση κόστους υποδομών: Οικονομίες κλίμακας στην εισαγωγή αναβαθμίσεων και τροποποιήσεων, μείωση διαχειριστικού φόρτου για την επίλυση δυσλειτουργιών και τη διαχείριση του συστήματος.

Υπενθυμίζεται πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία αναλαμβάνει ένα μεγάλο έργο συνεργασίας με δημόσιους φορείς. Αντίθετα, μόλις πρόσφατα, τον Νοέμβριο ολοκλήρωσε το έργο της διαδικτυακής πύλης teka.gov.gr, για λογαριασμό του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), καθώς και της online εφαρμογής myTEKA.

Τεύχος 254

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design