ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

8 Φεβρουαρίου 2022 10:26

Η Priority A.E. καθοδηγεί την αναβάθμιση της εργασιακής υγείας και ασφάλειας της KONECRANES HELLAS S.A.

H PRIORITY Α.Ε. ανέλαβε το έργο της αναβάθμισης του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για την KONECRANES HELLAS S.A, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 45001:2018. H KONECRANES HELLAS S.A διαθέτει ανυψωτικό εξοπλισμό και εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα πελατών – βιομηχανίες παραγωγής και επεξεργασίας, ναυπηγεία, λιμένες και τερματικούς σταθμούς.

Η PRIORITY διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη φορέων που έχουν πιστοποιηθεί, ή βρίσκονται σε διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 45001:2018, καθοδήγησε την KONECRANES HELLAS ώστε να αναλάβει μια σειρά δεσμεύσεων που, ανάμεσα σε άλλα, περιλαμβάνουν:

  • Τον απόλυτο σεβασμό στις νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις, καθώς και στις απαιτήσεις της μητρικής εταιρείας.
  • Τη συνεχή αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και τη λήψη απαιτούμενων μέτρων για την μείωση της επικινδυνότητας.
  • Τη συμμετοχή των εργαζομένων σε κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, με στόχο τη βελτίωση της επίδοσης.
  • Την ανοικτή και διαφανή επικοινωνία της εταιρείας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, πάνω σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
  • Τη συμμετοχή και διαβούλευση των εργαζομένων για την επίλυση θεμάτων που άπτονται της υγείας και ασφάλειας.

Η διάρκεια του έργου ήταν τρεις μήνες και ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Δεκέμβριο 2021, με την πιστοποίηση της εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018.

Τεύχος 4

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design