ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

15 Μαρτίου 2023 06:56

Η Orthology για το IP Spoofing

Ακόμη και αν πολλοί έχουν πέσει θύμα του, η Orthology επισημαίνει πως λίγοι γνωρίζουν τί είναι το IP spoofing και ακόμη λιγότεροι αντιλαμβάνονται πότε έρχονται σε επαφή με αυτό.

Τι είναι το IP Spoofing: IP spoofing, είναι η δημιουργία ψεύτικων διευθύνσεων IP, ώστε οι επιτιθέμενοι να τις χρησιμοποιήσουν για την αποστολή δεδομένων, να παραπλανήσουν τους αποδέκτες ως προς την προέλευση των δεδομένων αυτών και, έτσι, να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα υπολογιστών.

Πώς λειτουργεί το IP Spoofing: Ένας κακόβουλος αποστολέας, μπορεί να τροποποιήσει τη διεύθυνση IP του, ώστε να αποκρύψει την πραγματική και να πείσει τη συσκευή αποδέκτη ότι πρόκειται για έναν έμπιστο αποστολέα δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, γίνεται αποδοχή των packets, με τα οποία εγκαθίστανται ιοί ή άλλοι τύποι malware και βλάπτεται το σύστημα της συσκευής αποδέκτη.

Τα 3 βασικά είδη κυβερνοεπιθέσεων που πυροδοτούνται μέσω IP spoofing:

Masking botnets: Ένα botnet είναι το σύνολο των μολυσμένων με κακόβουλο λογισμικό συσκευών, το οποίο ελέγχεται από κακόβουλους hackers προκειμένου να αυτοματοποιείται η διάδοση του κακόβουλου λογισμικού μέσω αυτού. Στο πλαίσιο αυτό, το IP spoofing επιτρέπει τη δημιουργία ψεύτικων διευθύνσεων, όχι μόνο για κάθε συσκευή μεμονωμένα, αλλά συνολικά για όλες τις συσκευές του botnet. Έτσι, στην επικοινωνία των συσκευών με άλλα δίκτυα, αποκρύπτεται η ταυτότητα του botnet, με αποτέλεσμα να μολύνονται και τα δίκτυα αυτά με αμεσότερο τρόπο.

Επιθέσεις DDos: DDos ή disturbed denial-of-service είναι η δυσλειτουργία ή διακοπή των λειτουργιών ενός υπολογιστή λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας κακόβουλων δεδομένων σε αυτόν. Σε αυτή την περίπτωση, οι ψεύτικες διευθύνσεις IP (spoofed IP addresses) χρησιμοποιούνται για να υπεροφορτώσουν τον υπολογιστή με μολυσμένα packets δεδομένων, ενώ συνήθως ο χρήστης του δεν αντιλαμβάνεται την επίθεση αυτή. Αυτό μάλιστα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του botnet που εκμεταλλεύεται το IP spoofing και το οποίο μπορεί να αποστέλλει packets συγκεντρωτικά και σε μεγαλύτερο όγκο.

Επιθέσεις MITM: Τέλος, σε μία επίθεση μέσω MITM ή αλλιώς man-in-the-middle, ο κυβερνοεπιτιθέμενος παρεμβάλλεται στην επικοινωνία μεταξύ δύο χρηστών ή συσκευών, προκειμένου να υποκλέπτει τα δεδομένα που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο αυτής.

Τρόποι προστασίας από το IP Spoofing:

Φιλτράρισμα packets: Με το φιλτράρισμα packets (packet filtering) κάθε εισερχόμενο ή εξερχόμενο packet δεδομένων εξετάζεται ως προς το περιεχόμενο και ως προς τις διευθύνσεις IP αποστολέα και δέκτη που φέρει.

Firewalls: Η εγκατάσταση ενός firewall στις συσκευές τού δικτύου σας ή στον ενδιάμεσο proxy server εγγυάται ακόμη περαιτέρω τον αποκλεισμό εισροής δεδομένων που φαίνεται να φέρουν κακόβουλο λογισμικό και τα οποία ενδέχεται να προέρχονται από πλαστές διευθύνσεις IP.

Διαχείριση δικτύου: Παράλληλα με την εγκατάσταση firewall, σημαντική είναι και η χρήση ειδικών προγραμμάτων διαχείρισης δικτύου.

Εκπαίδευση χρηστών: Σε κάθε στάδιο, βέβαια, απαραίτητη είναι η εκπαίδευση των χρηστών όσον αφορά στην κυβερνοασφάλεια του δικτύου και στο ποιές ενέργειες θα πρέπει να αποφύγουν ή σε ποιες θα πρέπει να προβούν.

VPN: Ακόμη μία χρήσιμη εναλλακτική αποτελεί και η εγκατάσταση VPN ή αλλιώς virtual private network. Ένα VPN κρυπτογραφεί τη δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο και την IP διεύθυνση της συσκευής που χρησιμοποιείται, με αποτέλεσμα οι επιτιθέμενοι με IP spoofing να μην αποκτούν «ορατότητα», ώστε να επιδιώξουν επικοινωνία με τη συσκευή σας.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design