ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

7 Μαρτίου 2023 06:58

Η ICT PROTECT προσλαμβάνει Senior Information Security Consultant

H εταιρεία κυβερνοασφάλειας, ICT PROTECT, αναζητά Senior Information Security Consultant, για κάλυψη θέσης πλήρους απασχόλησης με έδρα την Αθήνα, με ισχυρό τεχνικό υπόβαθρο και καλή γνώση των αρχών διαχείρισης ασφάλειας και διακυβέρνησης.

Ο/η εργαζόμενος/-η θα συμμετέχει σε διάφορα έργα συμμόρφωσης και θα συμβάλει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των Πολιτικών/ Διαδικασιών Ασφάλειας Πληροφοριών, την Εκτίμηση Κινδύνων και τις δραστηριότητες ελέγχου.

Ανάμεσα στα καθήκοντα και τους ρόλους της θέσης εργασίας περιλαμβάνονται:

• Η εκτέλεση αξιολογήσεων συμμόρφωσης με τα πρότυπα ISO 27001, ISO 22301, PCI/DSS, SOC 2 και άλλα πρότυπα ασφαλείας ή κανονιστικές απαιτήσεις (π.χ. GDPR).

• Η διεξαγωγή εκτιμήσεων κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών και ο σχεδιασμός κατάλληλων αντιμέτρων.

Προϋποθέσεις:

• Κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος στον τομέα της επιστήμης Υπολογιστών ή της Πληροφορικής.

• Αποδεδειγμένη εμπειρία σε μεθοδολογίες και εργαλεία διαχείρισης κινδύνων πληροφοριών (π.χ. ISO 27005, NIST 800-30, ITSRM, κ.λπ.).

• Αποδεδειγμένη εμπειρία στα πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, NIST, κ.λπ.) και GDPR.

• Τουλάχιστον 4 χρόνια εργασιακής προϋπηρεσίας στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριών.

• Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα.

Τι προσφέρει η εταιρεία:

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

• Πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης.

• Εργασία σε ένα φιλικό περιβάλλον.

• Εργασία από το σπίτι και ευέλικτο ωράριο.

• Παροχή εξοπλισμού Apple για το γραφείο στην οικία του/της εργαζομένου/-ης.

Τεύχος 241

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design