ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

25 Φεβρουαρίου 2022 06:49

Η Bs Business Solutions βοηθά στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η δανειοδότηση είναι μια δύσκολη, χρονοβόρα και αρκετά περίπλοκη διαδικασία. Καταρχάς, το πιστοληπτικό προφίλ μιας επιχείρησης περιλαμβάνει το εισόδημά της, το οποίο πρέπει να είναι επαρκές ώστε να είστε σε θέση να καλύπτει τις δανειακές της υποχρεώσεις. Επιπλέον, η εκάστοτε τράπεζα ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός έχει τα δικά του κριτήρια χρηματοδότησης και πρέπει να είναι ενήμεροι για τυχόν άλλα δάνεια που έχετε στη διάθεσή σας και για την υπάρχουσα καταθετική της κατάσταση.

Η εταιρεία Bs Business Solutions γίνεται διαμεσολαβητής ή φέρνει σε επαφή τις επιχειρήσεις με τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, αυξάνοντας τις πιθανότητες έγκρισης δανειοδότησης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν κάθε παράμετρο που επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. καθορίζοντας τους στόχους, διερευνώντας τη δυνατότητα αναχρηματοδότησης και τις εναλλακτικές πηγές εξεύρεσης κεφαλαίου.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι οι εξής:

  • Πρόγραμμα χρηματοδότησης στο πλαίσιο του COSME.
  • Δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ.
  • Πρόγραμμα χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.
  • Ταμείο Εγγυοδοσίας Greece Guarantee Fund (EEGGF) με την εγγύηση του ΕΤαΕ.
  • Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός.
  • Μελέτες Σκοπιμότητας.
  • Σχεδίαση και Υλοποίηση Μελετών Ανάπτυξης.
  • Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων – Business Plans.
  • Αξιολόγηση επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων.

Τεύχος 19

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design