2 Ιουνίου 2022 09:01

Η 01 Solutions Hellas υλοποιεί εφαρμογές υποστήριξης της ΕΑΠ

Της Βασιλικής Χονδροδήμου

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν οικονομικό φορέα της αγοράς, ανακοίνωσε την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία 01 Solutions Hellas της παροχής υπηρεσιών εξαγωγής δεδομένων από το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα μισθοδοσίας για τη διενέργεια σεναρίων ελέγχου των εφαρμογών του υπό υλοποίηση έργου Ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής – Ενιαίας Μισθοδοσίας.

Η συνολική δαπάνη για τις υπό ανάθεση υπηρεσίες ανέρχεται 9.920 ευρώ με ΦΠΑ. Το καθαρό ποσό ανέρχεται σε 8.000 ευρώ. Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και με κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση του Υπουργείου, πατήστε εδώ.

Τεύχος 78

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design