11 Μαΐου 2023 06:52

Η κρισιμότητα του green banking για τις επιχειρήσεις

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Το green banking είναι ένας όρος που αναφέρεται στην αύξηση του επιπέδου χρηματοοικονομικών ροών σε περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις. Η ανάγκη για green banking έρχεται τη στιγμή που οι τράπεζες έχουν ήδη κληθεί να εναρμονιστούν με ένα πλήθος από υποχρεωτικούς και εθελοντικούς κανονισμούς και απαιτήσεις, με αποτέλεσμα οι απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις να αυξάνονται συνεχώς (π.χ. Κανονισμός 2014/95/EU για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, απαιτήσεις δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, οικονομικές γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το κλίμα (TCFD), εποπτικές προσδοκίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων και τη γνωστοποίηση πληροφοριών, ΕU Taxonomy, κ.λπ.). Συνεπώς, οι τράπεζες βρίσκονται στη διαδικασία αναγνώρισης των τάσεων και του κανονιστικού πλαισίου που διαμορφώνονται γύρω από τις περιβαλλοντικά βιώσιμες χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις.

Η προσθήκη επιπλέον παραγόντων χρηματοδότησης έχει ως αποτέλεσμα οι τράπεζες να αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά, ως προς την προσαρμοστικότητα τους στις νέες συνθήκες και τη δυνατότητα τους να χρηματοδοτούν περιβαλλοντικά φιλικές και αειφόρες επενδύσεις.Με στόχο τη συμμετοχή τους στις γενικότερες τάσεις της αγοράς επιδιώκουν την προώθηση αυτών των επενδύσεων μέσω της παροχής ευνοϊκών χρηματοδοτήσεων σε επιχειρήσεις και επενδύσεις που κρίνονται περιβαλλοντικά βιώσιμες. Οι πολιτικές διαχείρισης τραπεζικών προϊόντων ενημερώνονται, ώστε να διασφαλίζεται η διάθεση προϊόντων με βιώσιμα ή πράσινα χαρακτηριστικά.

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναμένεται, επίσης, να παίξει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των περιβαλλοντικά βιώσιμων χρηματοδοτήσεων και του green banking. Το έτος 2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη κατάθεση βασικών δεικτών σχετικά με τα ανοίγματα των τραπεζών σε επιλέξιμες και μη επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τον Κανονισμό EU Taxonomy. Η ΕΚΤ, σε επόμενο στάδιο, κατόπιν αξιολόγησης των ποσοτικών και ποιοτικών γνωστοποιήσεων των τραπεζών, αναμένεται να πιέσει για βελτίωση αυτών των δεικτών, διενεργώντας πλήρη εποπτική αναθεώρηση των πρακτικών των τραπεζών και λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα παρακολούθησης όπου χρειάζεται.

Ένας τρόπος για την επίτευξη της βελτίωσης των αντίστοιχων δεικτών των τραπεζών είναι ο έλεγχος της επίδοσης των δανειοδοτούμενων επενδύσεων με κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (ESG). Οι επιχειρήσεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα εν λόγω κριτήρια, μπορούν να επιτύχουν καλύτερους όρους χρηματοδότησης. Οι τράπεζες, απ’ τη μεριά τους, οφείλουν να προσανατολιστούν έγκαιρα στην κατεύθυνση του green banking και να ακολουθήσουν τα συγκεκριμένα κριτήρια περιβαλλοντικής βιωσιμότητας για τις χρηματοδοτήσεις τους.

Τεύχος 282

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design