ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

19 Ιανουαρίου 2023 06:43

Η ΕΕΤΤ αναβαθμίζει τον IT εξοπλισμό της

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο με τίτλο Προμήθεια φορητών υπολογιστών και περιφερειακών της ΕΕΤΤ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια φορητών υπολογιστών, οθονών, λογισμικού εφαρμογών γραφείου, λογισμικού υποστήριξης εικονικών υποδομών και συνοδευτικών εξαρτημάτων. Επιπρόσθετα, αντικείμενο της σύμβασης είναι και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης που θα παρέχονται για πέντε έτη, από την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του έργου για τους φορητούς υπολογιστές, οθόνες και τα docking stations, ενώ για το λογισμικό υποστήριξης εικονικών υποδομών συμβόλαιο συντήρησης τριών ετών. Ως ημερομηνία έναρξης της εγγυημένης λειτουργίας και της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης θεωρείται η ημερομηνία οριστικής παραλαβής του συνόλου του εξοπλισμού.

Η τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

• Επιτόπια (on site) αποκατάσταση προβλημάτων.
• Υλικά, εργασίες και έξοδα για την αποκατάσταση της βλάβης.
• Αντικατάσταση προβληματικού εξοπλισμού την επόμενη εργάσιμη μέρα.
• Προστασία από τυχαία ζημιά (κατ’ ελάχιστον ζημιά από πτώση, διακυμάνσεις του ηλεκτρικού ρεύματος). Επισκευή ή/και αντικατάσταση.
• Διατήρηση από την ΕΕΤΤ του/των εσωτερικού/ών σκληρού/ων δίσκου/ων σε περίπτωση καταστροφής του/τους ή αλλαγή λόγω ελαττωματικής κατασκευής.
• Πιθανό συμβάν ανά έτος τουλάχιστον ένα.
Οι ζητούμενες υπηρεσίες σχετικά με τις υπηρεσίες και την εγκατάσταση λογισμικού συνοψίζονται στην προμήθεια αδειών Office LTSC Standard 2021 και άδειας VMware vSphere Essentials Plus.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 127.100 ευρώ, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τις προσφορές τους, μέχρι την Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2023 και ώρα 15:00.

Τεύχος 209

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design