ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

14 Μαρτίου 2023 06:51

Η ΑΑΔΕ αναζητά ανάδοχο για τις υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού για την ανάπτυξη νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, καθώς και υπηρεσίες συντήρησης αυτού, για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), μέσω του οποίου θα μπορούν να ολοκληρώνονται οι καθημερινές λειτουργίες των υπηρεσιών σχετικά με την καταχώρηση και διαχείριση εργαστηριακών δειγμάτων και μη εργαστηριακών εργασιών, την παρακολούθηση του συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, την διαδικασία προμηθειών μέσω ΕΤΕΠΠΑΑ και αποθήκης, και τη διαχείριση εσόδων. Τα επιμέρους υποσυστήματα θα διαλειτουργούν με συστήματα της ΑΑΔΕ (ΣΗΔΕ, ICISnet, TAXIS, Σύστημα Διαχείρισης Παγίων της Α.Α.Δ.Ε., LDAP, HRMS), με τη διαδικτυακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και με τρίτα συστήματα όπως θα προκύψουν από τη μελέτη εφαρμογής (π.χ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΦΚΑ).Παράλληλα θα αποτελεί και ένα εργαλείο παρακολούθησης της απόδοσης των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. μέσα από την ανάπτυξη κατάλληλων ερωτημάτων και αναφορών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για την προμήθεια και τις υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού, καθώς επίσης και της εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των 1.198.520 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 287.644,80 ευρώ (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 1.486.164,80 ευρώ). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Τετάρτη, 19 Απριλίου 2023 και ώρα 15:00.

Τεύχος 246

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design