ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

6 Μαρτίου 2023 06:48

Επανάληψη διαγωνισμού για το Market Pass 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) ανακοινώνει την επανάληψη διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού για το έργο: Υπηρεσίες υλοποίησης και υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας αυτοματοποιημένων ερωτοαπαντήσεων για την υποβοήθηση της επικοινωνίας των πολιτών για τις ανάγκες του Προγράμματος «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγορών ειδών διατροφής λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών (MARKET PASS)». 

Υπενθυμίζεται πως αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών προς την αναθέτουσα αρχή για την υποστήριξη, παρακολούθηση, συντονισμό και διαχείριση όλων των έργων που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος. 

Ενδεικτικά οι εργασίες που θα κληθεί να εκτελέσει ο ανάδοχος με τη βοήθεια του Υπευθύνου Προγράμματος και του Back Office μπορεί να περιλαμβάνουν: 

• Υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής για την εποπτεία της ανάπτυξης και λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας. 

• Παρακολούθηση προόδου, συντονισμός εργασιών επιμέρους αναδόχων – παροχή κατευθύνσεων. 

• Έλεγχος παραδοτέων επιμέρους αναδόχων και εισήγηση στην αναθέτουσα αρχή. 

• Διοικητική διεκπεραίωση υποχρεώσεων. 

• Γενική διοικητική υποστήριξη στην αναθέτουσα αρχή. 

• Υποστήριξη Επιτροπής Ενστάσεων. 

• Υπηρεσίες υποστήριξης οικονομικής διαχείρισης της αναθέτουσας αρχής. 

• Πρόσθετες οριζόντιες υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 172.000 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 213.280 ευρώ, ΦΠΑ 24% 41.280 ευρώ). 

Τεύχος 240

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design