15 Ιουλίου 2022 06:45

Εξοικείωση πολιτών με τις ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr

Της Βασιλικής Χονδροδήμου

H Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και υποστήριξης πολιτών σε επιλεγμένα ΚΕΠ της επικράτειας, για την εξοικείωσή τους με τις ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr. Η σύμβαση αφορά το Υποέργο 1 της Πράξης Δράσεις αξιοποίησης του gov.gr, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020.

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο πόσο 36.270.000 ευρώ με ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά για το σύνολο των Τμημάτων της παρούσας Διακήρυξης και ο μέγιστος αριθμός Τμημάτων που δύναται να ανατεθεί σε έναν οικονομικό φορέα είναι δύο. Η διάρκεια της Σύμβασης είναι δύο χρόνια.

Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί προς Δημόσια Διαβούλευση στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του τεύχους της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς δημόσια διαβούλευση έως και τις 26 Ιουλίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, πατήστε εδώ.

Τεύχος 110

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design