ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

25 Οκτωβρίου 2022 06:43

Διαχείριση φυσικών καταστροφών μέσω AI

Της Βασιλικής Χονδροδήμου

Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνίων, ΙΤU, από σήμερα, 25 έως αύριο, 26 Οκτωβρίου 2022 διοργανώνει την έβδομη συνάντηση της Ομάδας της για την Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών (FG-AI4NDM).

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την ομάδα της ITU με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη ανάλογων εφαρμογών στην Ελλάδα, με όφελος την αποτελεσματικότερη διαχείριση των φυσικών καταστροφών καθώς και τη δημιουργία ενός αντίστοιχου αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος τεχνολογίας στη χώρα.

Η συμμετοχή στη συνάντηση είναι δωρεάν και ανοικτή σε μεμονωμένους εμπειρογνώμονες και οργανισμούς από όλους τους τομείς και τους σχετικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των γεωεπιστημών, της μείωσης του κινδύνου καταστροφών, της ανακούφισης από καταστροφές, του μετριασμού των καταστροφών, της τεχνητής νοημοσύνης/μηχανικής μάθησης (AI/ML) και άλλων τομέων των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Εμπειρογνώμονες από όλες τις περιοχές, ιδίως από τις αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (LDC) και των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών (SIDS), ενθαρρύνονται να συμβάλουν στο έργο αυτό. Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 100 επιστήμονες από 35 χώρες. Η εγγραφή είναι υποχρεωτική, ενώ η εξ αποστάσεως συμμετοχή θα είναι επίσης διαθέσιμη για τους ενδιαφερόμενους εμπειρογνώμονες που δεν μπορούν να παρευρεθούν αυτοπροσώπως.

H ομάδα «Τεχνητή νοημοσύνη για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών» (FG-AI4NDM), θα χρησιμεύσει ως ανοικτή πλατφόρμα συνεργασίας για τη χρήση και την τυποποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (και άλλων ψηφιακών τεχνολογιών) για την ενίσχυση της ετοιμότητας για φυσικές καταστροφές, την υποστήριξη της συλλογής και διαχείρισης σχετικών γεωχωρικών δεδομένων, την υποστήριξη των προσπαθειών για τη βελτίωση της μοντελοποίησης και την παροχή αποτελεσματικής επικοινωνίας σε περίπτωση καταστροφής. Στόχος της ομάδας είναι να θέσει τις βάσεις για την εφαρμογή των καλύτερων πρακτικών και, συνεπώς, η ανάπτυξη και υιοθέτηση προτύπων Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Τεύχος 158

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design