ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

9 Δεκεμβρίου 2022 06:43

Διαγωνισμός της ΕΥΣΣΑ για διαπυλωνικά έργα της EUSAIR

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), η οποία ανήκει στην Εθνική Αρχή Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη των προτάσεων των έργων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) στο πλαίσιο της υλοποίησης προτάσεων- ιδεών για Διαπυλωνικά Έργα της Στρατηγικής EUSAIR, βάσει των συμβατικών υποχρεώσεων του στρατηγικού έργου EUSAIR FP Greece.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο «FACILITY POINT- Supporting the governance of the EUSAIR», το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN ADRION». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση μελέτης και η ανάπτυξη της πρότασης του έργου με την προαναφερθείσα θεματική: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη των προτάσεων […] του στρατηγικού έργου EUSAIR FP Greece». Η σύμβαση, επίσης, υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Sustainable Tourism through Environmental Energy Technologies in Buildings of High Architectural Interest (STETAI), εκτιμώμενης αξίας 124.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Development of Macro Regional Cluster on BlueCulture Technologies and creation of International Competence Center (BLUECULTURE), εκτιμώμενης αξίας 124.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 248.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και αφορά και στα 2 τμήματα. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 17.00.

Τεύχος 190

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design