ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

12 Μαΐου 2023 06:44

Διαγωνισμός για ψηφιακή εφαρμογή ΕΛ.Γ.Α.

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) διενεργεί ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό για το Υποέργο 1: Ψηφιακή Εφαρμογή Εκτιμητικής Διαδικασίας ΕΛ.Γ.Α. του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση μιας ψηφιακής εφαρμογής για τη βελτίωση της εκτιμητικής διαδικασίας, αξιοποιώντας την υπάρχουσα βάση δεδομένων του πληροφοριακού του συστήματος σε συνδυασμό με πρόσθετη γεωχωρική πληροφορία και διαλειτουργώντας με άλλους φορείς του Δημοσίου όπως το ΥπΑΑΤ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κ.ά. Η ψηφιακή αυτή εφαρμογή θα δίνει την δυνατότητα στον εκτιμητή να οργανώνει, να ενεργεί, και να ολοκληρώνει την εκτίμησή του, έχοντας online ή και offline διαθέσιμα όλα τα στοιχεία εκείνα που του είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκτιμητικής διαδικασίας επί τόπου στο πεδίο δράσης του (αγροτεμάχιο – εκμετάλλευση), κερδίζοντας χρόνο, αξιοπιστία, μείωση κόστους, και ευελιξία για όλη την εκτιμητική διαδικασία. Επιπλέον, με την προσθήκη γεωχωρικής και πολυμεσικής πρόσθετης πληροφορίας στο πλαίσιο της εκτίμησης, αναμένεται να δημιουργηθεί μία μεγάλη βάση δεδομένων για μελλοντική χρήση εφαρμογών επιχειρηματικής αναλυτικής (Business Analytics), οι οποίες αναβαθμίζουν την δυνατότητα του οργανισμού για τη λήψη αποφάσεων και εν τέλει τη βελτίωση των υπηρεσιών του.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023 κι ο συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.) του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.109.856 ευρώ.

Τεύχος 283

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design