31 Μαρτίου 2023 06:44

Διαγωνισμός για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διακηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό για την «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του τεχνικού συστήματος για τη διασυνοριακή αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δικαιολογητικών και την εφαρμογή της αρχής ‘μόνον άπαξ’ (SDG OOTS)».

Ο ανάδοχος του έργου καλείται στο πλαίσιο της σύμβασης να παρέχει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και να προβεί στις ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση του εκτελεστικού κανονισμού του τεχνικού συστήματος «μόνον άπαξ».

Η αρχιτεκτονική των υπηρεσιών του συστήματος περιλαμβάνει προτεινόμενες συσχετίσεις με τις υπηρεσίες και τα συνδεόμενα πληροφοριακά συστήματα στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες προς διασύνδεση περιλαμβάνουν:

· Την Πύλη Διαδικασιών (Procedure Portal).

· Την Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Κοινοποιημένων Σχημάτων (Authentication Service).

· Τους Κόμβους eIDAS.

· Τους κόμβους eDelivery Access Point.

· Παρόχους αποδεικτικών στοιχείων (Evidence Provider).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 299.999,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (241.935 ευρώ και Φ.Π.Α.24%: 58.064,40 ευρώ). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Πέμπτη, 04 Μαΐου 2023 και ώρα 17:00.

Τεύχος 259

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design