ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

5 Απριλίου 2022 09:00

Διαγωνισμός για την αναβάθμιση του λογισμικού SAP του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκήρυξε διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με θέμα «Ενεργοποίηση – επικαιροποίηση – συντήρηση – υποστήριξη των προϊόντων λογισμικού SAP του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται σε 431.698,56 ευρώ με ΦΠΑ.

Τα κριτήρια επιλογής είναι:

  • Η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
  • Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.
  • Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
  • Τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr. H καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στην πύλη καθίσταται η 5η Μαΐου 2022 και ώρα 17:00.

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Τεύχος 42

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design